DEN HAAG - De ChristenUnie (CU) is bezorgd over inperking van uitbundige kerkdiensten van het Leger des Heils.

Tweede Kamerlid Esmé Wiegman van de ChristenUnie is verbaasd over een tussenuitspraak van de Raad van State, waardoor het Leger de Heils in zijn kerkgebouw in Zutphen niet onbeperkt tijdens diensten muziek met versterkers mag spelen.

''In de uitspraak wordt opvallend onderscheid gemaakt tussen versterkte en niet-versterkte apparatuur. Terwijl een onversterkte brassband in de kerk mijns inziens ook een groot volume produceert'', aldus Wiegman.

Het ChristenUnie-Kamerlid noemt het vervelend dat het na klachten van omwonenden van het Leger des Heils in Zutphen tot een rechtszaak is gekomen.

Schrik

''Ik schrik ervan dat de kerkgang in de wijk onmogelijk lijkt te worden'', aldus Wiegman. Op straffe van een dwangsom lijkt het kerkgenootschap volgens haar nu gedwongen de wijze van zingen en musiceren aan te passen.

Samen met haar ChristenUnie-collega Ed Anker heeft Wiegman opheldering gevraagd aan de ministers van Binnenlandse Zaken en VROM in hoeverre kerken de ruimte behouden ''hun erediensten uitbundig vorm te geven''.

Onderscheid

Ook willen ze weten of het onderscheid met of zonder versterkte geluidsapparatuur door de wetgever bedoeld is, zoals de Raad van State uitlegt.