Voorzitter van de Algemene Onderwijsbond (AOb) Walter Dresscher vond de werkgroepen die het kabinet had ingesteld om met bezuinigingsvoorstellen voor het onderwijs te komen al bij voorbaat onzinnig. NU.nl sprak met hem.‪

‪“Dit project is gebaseerd op de ouderwetse gedachte dat onderwijs een consumptieve besteding van de samenleving is. Terwijl bezuinigen op onderwijs feitelijk het kip met de gouden eieren slachten is”, stelt hij.‪‪

“De werkgroepen staarden zich blind op de uitgaven, maar de inkomsten die onderwijs genereert zie je niet terug op de begroting onderwijs.”‪‪

“Het is aangetoond dat investeren in onderwijs zorgt voor een hoger opleidingsniveau, dus een hoger inkomensniveau en dus meer belastinginkomsten voor de overheid.”‪‪

“Omgekeerd zullen onderwijsbezuinigingen er dus voor zorgen dat die overheidsinkomsten dalen.”‪‪

Toch is het wel te begrijpen dat, zeker gezien de tientallen miljarden die omgaan in het onderwijs, er gekeken wordt naar bezuinigingen.‪

‪“Dat is ook wel te begrijpen, maar er is geen rechtvaardiging voor. Als je wilt inbreken in een bank doe je dat daar waar het meeste geld ligt. Maar dat wil niet zeggen dat je mag inbreken in een bank.”‪‪

Leg uit.‪‪

“Het helpt de doelstelling van bezuinigen niet. Een euro uitgeven in het onderwijs heeft een rendement van 6 procent. Aangezien de rente op de staatsschuld lager is kost het dus altijd geld als je bezuinigt, omdat je rendement weghaalt.”‪‪

Maar dan gaat het er nog wel om hoe je die euro uitgeeft.‪‪

“Die moet je zo goed mogelijk inzetten. Als je er in slaagt om uitsluitend slimme investeringen te doen wordt dat rendement alleen maar hoger.”‪‪

“Het zorgelijke is dat er al tien jaar lang een verslechtering gaande is van het kennisklimaat in Nederland. Dat komt doordat wij veel te weinig investeren in vergelijking met landen die in de top tien van kenniseconomieën staan.”‪‪

“De politiek wil tot de top vijf behoren. Dat pleit dus voor het verleggen van de focus naar investeren in plaats van bezuinigen.”‪‪

Maar dan kan er nog altijd wel gekeken worden naar manieren om efficiënter met het geld om te gaan?

“Natuurlijk, maar de benadering moet zijn dat de kwaliteit van het onderwijs verbeterd moet worden. Dus het opleidingsniveau van de docenten en de hoeveelheid tijd die zij besteden aan de kinderen.”‪‪

“Als je investeert moet je zorgen dat het geld daar naartoe gaat en niet naar de overhead. De laatste jaren is het percentage onderwijsbestedingen steeds meer naar management verschoven. Daar valt winst te behalen.”‪‪

Zou de politiek moeten zeggen dat een bepaald percentage van de uitgaven aan onderwijs besteed moet worden?‪‪

“Absoluut. Alleen het probleem is dat het schoolbestuur niet aan banden gelegd wil worden. En die besturen hebben op sommige politieke partijen veel invloed, dus vind je in de verkiezingsprogramma's terug dat het heel slecht is als de besturen aan banden gelegd worden”

‪‪“In het mbo is al vastgelegd dat minstens 70 procent naar het onderwijs moet. Dat zijn voor ons al belangrijke overwinningen. Dat zou elders ook moeten.”‪‪

Maar je suggereert dus dat de schoolbesturen lobbyen bij de partijen om het huidige systeem in stand te houden.

‪‪“Zo ver wil ik niet gaan. Het is hun visie op onderwijs, niet de onze. Het is vervelend als bestuurders uit de wind worden gehouden ten koste van het algemeen belang.”‪‪

“De politiek moet verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van het onderwijs en dan kan ze niet zeggen dat de scholen zelf maar uit moeten zoeken hoe ze het geld besteden. Daar moeten we van af.”‪‪

Je noemde eerder dat er wat gedaan moet worden aan het opleidingsniveau docenten. Betekent dat strengere eisen aan de studenten van de lerarenopleidingen?‪‪

“Ja, ben ik voor. In Frankrijk bestaan er geen hbo-lerarenopleidingen, is alles universitair. En in Finland staat zelfs voor de kleuterklas een afgestudeerde masterstudent. En in deze landen is het aanzien van de docent aanzienlijk hoger dan hier en is er ook geen tekort aan leraren.”‪‪

“De overheid heeft de laatste jaren vooral ingezet op het makkelijker maken van docent worden, door middel van bijscholing en lage instroomeisen. Echter, een aantrekkelijk beroep is een beroep waar hoge eisen aan gesteld worden.”‪‪

Dat zorgt er voor de korte termijn op dat het lerarentekort alleen maar zal oplopen, omdat minder studenten deze zwaardere opleiding zullen volgen.

‪‪“Dat klopt, maar voor de lange termijn is het beter. De pabo's zijn nu vooral aantrekkelijk voor mensen die niets anders willen of kunnen. Jongens die heel goed zijn in wiskunde kiezen niet voor deze lerarenopleidingen.”‪‪