DEN HAAG - De VVD wil de komende kabinetsperiode voor 20 miljard euro bezuinigen en tegelijk besluiten nemen om in de vier jaar erna nog eens 10 miljard te kunnen saneren.

Belangrijke bezuinigingsposten zijn het schrappen in het aantal ministeries en ambtenaren en het halveren van de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking en de Europese Unie.

Dat blijkt uit het vrijdag gepresenteerde verkiezingsprogramma. Het verkleinen van de overheid moet 4 miljard euro opleveren in 2015. Minder geld naar ontwikkelingssamenwerking en de EU levert 4,5 miljard op.

Verder wil de VVD stoppen met inburgeringssubsidies en krijgen immigranten de eerste tien jaar geen uitkering. De duur van de WW wordt korter, maar de uitkering is de eerste maanden hoger. Het eigen risico in de zorg gaat naar 300 euro.

Onderwijs

Tegenover de bezuinigingen zet de VVD investeringen in het onderwijs (2,5 miljard), in meer politieagenten en extra wegen en spoor (jaarlijks 500 miljoen).

De liberalen willen verder de AOW-leeftijd versneld verhogen naar 67 jaar, door al vanaf volgend jaar er steeds twee maanden bij te doen. De hypotheekrenteaftrek blijft onveranderd, de overdrachtsbelasting bij de aankoop van een huis kan gehalveerd worden.

De VVD wil verder de lasten voor burgers verlichten door de inkomstenbelasting en winstbelasting voor bedrijven te verlagen en door een hogere arbeidskorting voor werkenden.

Volgens partijleider Mark Rutte is zijn partij klaar om ''puin te ruimen''. ''Dit programma laat leiderschap zien.'' Ondanks de economische crisis ziet Rutte reden voor optimisme. ''Wij zijn buitengewoon optimistisch over de toekomst. Het beste moet nog komen.''

Geen breekpunten

De VVD heeft geen breekpunten als de liberalen na de verkiezingen meedoen aan een kabinetsformatie.

''De VVD bestaat nu 62 jaar en wij hebben nooit breekpunten gehad. Dat is misplaatste stoerheid. Voor je het weet, stapelt het zich op'', zei VVD-leider Mark Rutte vrijdag na de presentatie van het verkiezingsprogramma van zijn partij.

Belofte

Het programma is voor hem wel een ''belofte aan de kiezer''. Hij wil alleen in een kabinet als dat bereid is de noodzakelijke maatregelen te nemen die nodig zijn om Nederland er na de economische crisis weer helemaal bovenop te helpen en voor de toekomst sterker te maken.

Rutte sluit geen enkele partij uit, ook de PvdA niet, al staat het programma van de sociaaldemocraten ver van dat van de VVD. ''Er zijn twee PvdA's. Die van het programma en die van Job Cohen die alles weg wil geven om maar premier te kunnen worden'', aldus Rutte.

Premier

Hij werpt zichzelf nadrukkelijk niet op als premierskandidaat, wat zijn concurrenten Jan Peter Balkenende, Job Cohen en Geert Wilders wel doen. ''Dit zijn geen premiersverkiezingen. De premier in Nederland is de meest machteloze regeringsleider van heel West-Europa. De vraag wie premier wordt is interessant, maar niet kardinaal.''

De VVD heeft wel premierskandidaten, maar Rutte wil eerst het vertrouwen van de kiezer terugwinnen. ''Ons past bescheidenheid. Wij hebben goede kandidaten, dat zou ik kunnen zijn, maar ook iemand anders.''

Belangrijkste punten

- Tot 2015 20 miljard euro bezuinigen, daarna oplopend tot 30 miljard structureel

- Overheidsbegroting in evenwicht in 2015

- Lastenverlichting van 7 miljard euro voor gezinnen

- 4 miljard bezuinigen op openbaar bestuur

- Loonmatiging in collectieve sector

- 2,5 miljard euro extra voor onderwijs

- 500 miljoen extra voor infrastructuur

- 1,1 miljard meer voor veiligheid (3500 extra agenten), zorg, sport en innovatie/duurzaamheid

- Eigen risico in de zorg naar 300 euro

- WW terug naar maximaal een jaar

- Meteen beginnen met verhoging AOW-leeftijd met twee maanden per jaar

- Volgende kabinetsperiode 4,5 miljard bezuinigen op internationale samenwerking: fors minder uitgeven aan ontwikkelingssamenwerking en Europese Unie

- Niets veranderen aan hypotheekrenteaftrek

- Overdrachtsbelasting halveren

- Geen kilometerheffing

- Op lagere scholen weer lesgeven in d's en t's

- Grens sluiten voor kansarme migranten

- Fiscalisering AOW terugdraaien