DEN HAAG - Minister Ernst Hirsch Ballin van Binnenlandse Zaken neigt naar afschaffing van de verplichting voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) om mensen achteraf te informeren dat ze zijn afgeluisterd. Dat heeft hij in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Het achteraf melden is verplicht en afschaffing van de regeling bespaart de AIVD veel werk. De ervaring leert dat afgeluisterde mensen nadien vaak onvindbaar zijn.

De Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten heeft onderzoek gedaan naar het nut van de notificatieplicht. De commissie vindt dat burgers genoeg andere mogelijkheden hebben om er achter te komen of ze zijn afgeluisterd.

Zo kunnen burgers bij de minste of geringste twijfel een inzageverzoek indienen. Ook kan een klacht worden ingediend.

Kosten

De notificatieplicht zet verder dus weinig zoden aan de dijk voor de burger en het wordt tijd voor de wetgever om na te gaan of de kosten wel tegen de baten opwegen.

Daarbij is een notificatieplicht ook niet terug te vinden in het Europees Verdrag tot bescherming van de mens en de fundamentele vrijheden en ook niet in de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De minister wil bekijken of in plaats van het achteraf melden het inzagebeleid kan worden verruimd.

'Onacceptabel'

De SP gaat Hirsch Ballin dinsdag mondeling vragen stellen over zijn voornemen. SP-Kamerlid Ronald van Raak vindt het eventueel afschaffen van de notificatieplicht namelijk 'onacceptabel'.

''De AIVD is er nog nooit in geslaagd om iemand uit zichzelf op de hoogte te brengen van afluisteren. De dienst faalt hierin. En nu wordt de AIVD voor dat falen beloond door het niet meer te hoeven doen. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld'', stelt Van Raak.

''Mensen willen weten of ze onderwerp van onderzoek zijn geweest. Moeten alle Nederlanders dan vragen of dit het geval is? Dan zorg je juist voor chaos. De notificatieplicht is er juist om dit te voorkomen en te reguleren.''