LEEUWARDEN - De provincies Groningen, Friesland en Drenthe willen overheidsgeld besparen door taken van het Rijk en de waterschappen over te nemen.

Dit staat in een gezamenlijke brief van de drie noordelijke provincies aan staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken.

Het gaat om taken op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur, milieu, water, mobiliteit en infrastructuur en regionaal economisch beleid. Met de overdracht zouden enkele tientallen miljoenen euro's kunnen worden bespaard.

De bestuurlijke slagkracht bij het Rijk en de provincies wordt vergroot en het beleid kan efficiënter en effectiever worden uitgevoerd. De drie provincies hopen dat er snel een verkenning wordt gestart naar de overdrachtmogelijkheden.

De drie provincies denken onder meer aan het overnemen van het beheer van rijkswegen als de N31, de N33 en de N48. Na de overname willen de provincies de taken gezamenlijk uitvoeren.