DEN HAAG - Minister Jan Kees de Jager (Financiën) wil dat bij nieuwe steunoperaties aan de financiële sector alle uitstaande rechten van bestuurders op bonussen komen te vervallen.

Aandelen, optiepakketten en gereserveerde bonussen moeten terug naar het bedrijf vloeien, ook als die over eerdere jaren gaan.

Dat blijkt woensdag uit een brief van De Jager aan de Tweede Kamer. ''Ik ben van mening dat de situatie waarin de overheid moet ingrijpen om een bedrijf te redden, dermate ernstig is dat de gevolgen voor de beloningen van de bestuurders gelijk mogen staan aan die van een faillissementssituatie'', aldus De Jager.

Verleden

Bij eerdere kapitaalinjecties was de eis dat bestuurders afzagen van hun bonus over het jaar dat er steun van de overheid nodig was.

De demissionaire bewindsman wil verder dat de raad van commissarissen bij nieuwe steun aan de financiële instelling bekijkt of in het verleden uitbetaalde bonussen kunnen worden teruggehaald.