DEN HAAG - Trots op Nederland van Rita Verdonk wil 29 miljard bezuinigen en deze besparingen over acht jaar uitsmeren met ruim 3,6 miljard euro jaarlijks.

Het meeste geld haalt ze weg bij de overheid, onder meer door bevriezing van de uitkeringen, behalve de AOW, evenals de lonen van ambtenaren. Voor burgers en bedrijven zitten er belastingvoordelen in het verschiet.

Dat staat in het verkiezingsprogramma dat Verdonk woensdag in haar fractieruimte presenteerde. Een forse besparing wil zij bereiken door te snijden in het openbaar bestuur, defensie, zorg en onderwijs.

In deze sectoren moet de zogeheten overhead worden teruggebracht, wat volgens Trots op Nederland ruim 1,5 miljard oplevert in het eerste jaar en 6,2 miljard na vier jaar.

Kortingen

Veel geld (bijna 33 miljard) wil ze binnenhalen door de algemene heffingskorting, arbeidskorting en combinatiekorting af te schaffen. Deze kortingen drukken het belastbaar inkomen. Maar er zitten nadelen aan, stelt het programma.

Verder wil Verdonks partij subsidies en de EU-bijdrage afschaffen voor zover die ,,niet-essentieel'' zijn. Wat haar betreft wordt het budget voor ontwikkelingssamenwerking met meer dan twee derde verminderd. Ook kan de publieke omroep met één zender af en wordt de toelage voor het Koningshuis beperkt.

Belastingen

Tegelijkertijd koerst Verdonk aan op minder belastingen. Zo wil ze een vlaktaks van 25 procent in box 1, een verlaging van de vermogensrendementsheffing naar 25 procent. Verder verdwijnt de vennootschapsbelasting, de overdrachtsbelasting en hoeft over erfenissen en schenkingen geen belasting meer te worden betaald.

Ook wil ze af van de motorrijtuigenbelasting en de aanschafbelasting voor auto's. Daarbij komt ook nog een verlaging van de accijnzen op brandstof.

Politie

Hoewel de ambtenarensalarissen moeten worden bevroren, gaat de politie er bij Verdonk juist wel op vooruit en liefst met 20 procent. Dat geldt alleen voor het uitvoerend personeel en niet voor de managers en de top.

De hypotheekrenteaftrek blijft vooralsnog ongewijzigd, staat in het programma. Maar daar is met Verdonk wel over te praten als de vlaktaks is ingevoerd en Nederland economisch weer stabiel is.

Politieke partij

Ook vindt Verdonk dat beleidsambtenaren niet langer lid mogen zijn van een politieke partij. Dat moet de in haar ogen ongewenste verwevenheid tussen ambtenaren en politici tegengaan.

Tegelijkertijd wordt de top van het ambtelijk apparaat ontslagen bij het aantreden van een nieuwe minister. Deze zal bepalen of de ambtenaren worden herbenoemd, of dat er nieuwe ambtenaren moeten aantreden. Pas dan kunnen de ministers er volgens Verdonk  zeker van zijn dat de ambtelijke top de lijn van de bestuurder uitvoert.

Volgens Verdonk is de neutraliteit van de overheid nu soms ver te zoeken. Hoge ambtenaren zouden te veel vasthouden aan hun eigen stellingen. De politica wilde niet zeggen of ze sprak uit eigen ervaring als minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie.