AMSTERDAM - De PvdA wil in de komende kabinetsperiode voor ongeveer 20 miljard euro aan maatregelen nemen, waarvan 10 miljard om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op lange termijn op orde te brengen.

In de periode daarna moet nog eens voor 9 miljard worden bezuinigd, aldus de PvdA woensdag bij de presentatie van het verkiezingsprogramma in Amsterdam. De hypotheekrenteaftrek kan wat de PvdA betreft vanaf 2014 met stapjes worden teruggebracht tot uiteindelijk een maximale aftrek van 30 procent overblijft.

De maximale schuld waarover vanaf 2014 kan worden afgetrokken is 1 miljoen euro. In dertig jaar daalt dat bedrag naar de gemiddelde huizenprijs.

Oneerlijk

Volgens beoogd lijsttrekker Job Cohen is het huidige stelsel van hypotheekrenteaftrek onhoudbaar en oneerlijk. In zijn ogen worden in feite rijkeren gesubsidieerd door lage- en middeninkomens. Volgens Cohen merken lage inkomens de eerste tien jaar niets van de maatregel.

Hij gaf verder aan de komende jaren niet te fors te willen bezuinigen om ''niet in de spiraal naar beneden te belanden''. Het is volgens hem bovendien beter om goed te kijken naar structurele bezuinigingen dan willekeurig te snijden in uitgaven op korte termijn.

Belastingtarief

Verder wil de PvdA een belastingtarief van 60 procent voor inkomens boven de 150.000 euro en een heffing voor banken. Salarissen van leraren moeten worden gekoppeld aan de loonontwikkeling in de markt.

De PvdA bepleit bovendien de beteugeling van salarissen van medisch specialisten, hogere boetes voor huisjesmelkers en extra wijkagenten die kunnen worden betaald door het 'plukken' van criminelen.

Onderwijs

De partij zet tegenover de bezuinigingen ook investeringen, onder meer in het onderwijs. In het verkiezingsprogramma staan verder voorstellen voor een sociaal leenstelsel voor studenten en voor het 'activerend maken' van de WW. De hoogte en duur van de WW-uitkering blijven bij de PvdA onveranderd.

De PvdA wil verder een kleinere krijgsmacht. Voor een besluit over de vervanging van de huidige F-16's is het volgens de partij nog te vroeg. Eerst moet worden gekeken of dat toestel nog langer meekan. Het budget voor ontwikkelingssamenwerking blijft wat de sociaaldemocraten betreft op 0,8 procent van het bruto nationaal product.

Akkoorden

Beoogd PvdA-lijsttrekker Job Cohen heeft aangegeven nationale akkoorden te willen sluiten over de arbeidsmarkt en de democratie.

Hij wil daarbij in gesprek met alle betrokken partijen om samen de arbeidsmarkt te verbeteren en de democratie te vernieuwen. ''Doorbraken zijn daarbij van groter belang dan ons eigen gelijk'', benadrukte Cohen.

Voor een nieuw sociaal akkoord verwees Cohen naar begin jaren tachtig, toen in Wassenaar met alle betrokken partijen loonafspraken werden gemaakt.

Gekozen burgemeester

Bij het andere akkoord denkt de PvdA aan directere vormen van democratie, zoals een gekozen burgemeester. Cohen vindt dat het vertrouwen tussen burger en politiek verbeterd moet worden. ''Iedereen moet over zijn eigen schaduw heenstappen om de patstelling te doorbreken.''

De beoogd lijsttrekker erkende dat zijn partij zich in het verleden ook niet goed heeft opgesteld, bijvoorbeeld bij eerdere pogingen om een direct gekozen burgemeester mogelijk te maken.

Verkiezingsprogramma PvdA