DEN HAAG - Onderwijsinstellingen die de titel universiteit willen voeren, mogen dat voortaan alleen nog doen als ze ook wettelijk te boek staan als universiteit.

Dat schrijft demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) dinsdag aan de Tweede Kamer. Nu is het zo dat elke instelling die dat wil, de naam universiteit kan dragen.

De bewindsvrouw laat aan de parlementariërs weten dat ze bezig is met de voorbereiding van wetgeving op dit vlak. Nu is het nog zo dat elke instelling die dat wil de naam universiteit, hogeschool of university (of applied science) kan voeren.

Onduidelijkheid

Ook de bachelor- en mastergraden en titels zijn vrij, zodat iedereen zich bijvoorbeeld Bachelor of Arts (BA) of Master of Science (MSc) kan noemen. ''Dit leidt tot onduidelijkheid bij studenten en werkgevers, oneerlijke concurrentie en regelrechte diplomafraude'', aldus een woordvoerder van Van Bijsterveldt.

Om hier een einde aan te maken wil de staatssecretaris de naam universiteit reserveren voor instellingen die erkend zijn op grond van de Nederlandse wet. Titels en graden mogen dan alleen worden afgegeven door opleidingen die zijn geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Personen mogen de Nederlandse titels alleen gebruiken als ze zijn verleend door geaccrediteerde opleidingen.

Buitenlandse instellingen

Een uitzondering wordt gemaakt voor buitenlandse instellingen in Nederland, die in het eigen land erkend zijn, en de titels en graden van een dergelijk instituut.