DEN HAAG - Demissionair minister Eimert van Middelkoop (Defensie) ontkent dat hij een verzoek van de NAVO voor het leveren van trainers in of buiten Uruzgan heeft achtergehouden voor toenmalig PvdA-vicepremier Wouter Bos.

Volgens Van Middelkoop ging het om een algemeen militair verzoek aan alle lidstaten van het militaire bondgenootschap waarvan Bos ook op de hoogte is gebracht.

Om verdere misverstanden te voorkomen, is de minister bereid deze vertrouwelijke brief van de opperbevelhebber van de NAVO in Europa aan de commandant der strijdkrachten vertrouwelijk ter inzage te leggen in de Tweede Kamer.

Actief

Die brief was echter van een heel andere orde dan het officiële verzoek van NAVO-secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen aan Nederland om een jaar langer actief te blijven in de Afghaanse provincie Uruzgan, stelde Van Middelkoop dinsdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

'Onverantwoord'

Bos noemde het afgelopen weekeinde onverantwoord dat zijn toenmalige defensiecollega hem niet tijdig heeft geïnformeerd over de NAVO-wens voor het leveren van trainers. De PvdA-leider verwijt hem te hebben gespeeld met het lot van het kabinet en met de verwachtingen van de militairen in Afghanisten.

Van Middelkoop wilde niet reageren op dat verwijt. Wel gaf hij aan verrast te zijn dat Bos hier nu pas mee komt.

Volgens Van Middelkoop is al in december tijdens een vergadering met de meest betrokken ministers, onder wie Bos, gewisseld dat Saceur om militairen had gevraagd voor het trainen van Afghaanse militairen en politieagenten, bij voorkeur in Uruzgan.

Van Middelkoop sluit niet uit dat Bos dat is vergeten, omdat er toen twee andere opties op tafel lagen: in het noorden en in het zuiden van Afghanistan.

Spoeddebat

De brief van Saceur bevatte volgens de minister geen optie, maar paste in de permanente stroom aan verzoeken van de NAVO waarin wordt aangegeven waaraan behoefte is.

De Tweede Kamer houdt binnenkort nog een spoeddebat om de kwestie goed te kunnen afronden. GroenLinks wil dat de brief openbaar wordt gemaakt. Van Middelkoop zal dat verzoek voorleggen aan Saceur.

PvdA-Tweede Kamerlid Martijn van Dam wees erop dat zijn partij bij herhaling voorstellen op tafel had gelegd om de Nederlandse betrokkenheid in Afghanistan na augustus te beperken tot een kleine trainingsmissie elders in het land. Maar die bereidheid was er niet, aldus Van Dam.