DEN HAAG - De ChristenUnie wil tussen nu en 2015 16 miljard euro bezuinigen. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma Vooruitzien, een christelijk-sociaal perspectief, dat de partij dinsdag heeft gepresenteerd.

Eerder was er nog sprake van 12 miljard aan bezuinigingen, maar dat is naar boven bijgesteld na de rapporten van hoge ambtenaren vorige week. Die raadden aan minimaal 15, maar beter nog 18 miljard te bezuinigen voor 2015.

Om de overheidsfinanciën op de langere termijn weer gezond te maken, wil de ChristenUnie snijden in de overheid. Die moet kleiner worden en minder taken krijgen.

De lonen van ambtenaren mogen de komende kabinetsperiode maximaal 1 procent stijgen. Samen met meer efficiency bij de overheid moet dat een besparing van 4,5 miljard euro opleveren.

Verder moeten provincies en gemeenten veel goedkoper gaan werken (2 miljard) en wordt er flink geschrapt in dubbel werk dat overheidslagen nu nog uitvoeren.

Vakbonden

Over de beperkte loonsverhoging zal de politiek wel de vakbonden mee moeten krijgen, erkende ChristenUnieleider André Rouvoet. Maar hij zei dat van iedereen het nodige wordt gevraagd. ''En het is ook niet zoals in de jaren tachtig, toen er een salarisdaling was van 3,5 procent'', aldus Rouvoet.

Ook de lasten voor de burgers gaan omhoog, stelt de orthodox-protestantse partij. De ChristenUnie wil onder meer een crisis- en hersteltaks in de vorm van een tijdelijke verhoging (tot 2014) van het hoge btw-tarief met 0,5 tot 1 procent. Dat zal ruim 1 respectievelijk 2 miljard euro opleveren, is de verwachting. Het lage btw-tarief moet van de partij gelijk blijven, omdat hier basisproducten onder vallen.

Zorg

In de zorg wil de ChristenUnie in totaal ruim 5 miljard besparen. Het moet onder meer komen van hogere eigen betalingen in de zorgverzekering en de AWBZ, naar draagkracht. Medisch specialisten komen in loondienst, wat 150 miljoen euro bespaart. De precieze berekeningen worden nog ingevuld, aldus Rouvoet.

De aftrekbaarheid van de hypotheekrente wordt beperkt tot een woningschuld van 750.000 euro. Daarnaast wil de partij de hypotheekrenteaftrek in tien jaar tijd maximeren tot 42 procent. Starters krijgen meteen met die 42 procent te maken maar betalen geen overdrachtsbelasting. Uiteindelijk komt iedereen op 30 procent aftrek uit. 

Investeren

Naast bezuinigen wil de ChristenUnie de komende jaren ook 3,5 miljard investeren in ''gezonde gezinnen, veilige wijken, goed onderwijs, informele zorg en in duurzaamheid''. Dat staat in het financieel kader bij het verkiezingsprogramma van de partij.

De ChristenUnie wil 10.000 extra wijkagenten, straatcoaches en toezichthouders aanstellen. Daarvoor moet 400 miljoen euro beschikbaar komen.

Onderwijs

Daarnaast wil de partij voor 1,35 miljard investeren in het onderwijs om vijfduizend leraren extra aan te nemen. Verder wil de partij de kinderbijslag en het kindgebonden budget samenvoegen en daarna verhogen met 400 miljoen euro. De partij wil de ouderschapsverlofkorting verdubbelen.

De ChristenUnie wil verder 100 miljoen euro extra uittrekken voor informele zorg. Ook moet er extra geld komen voor hospices, opvanghuizen voor tienermoeders en uitstapprogramma's voor prostituees.