DEN HAAG - De optie om het minimumloon met 10 procent te verlagen, werkt flink door op de arbeidsmarkt en op andere uitkeringen.

In totaal kan de maatregel ruim 1,3 miljard euro opleveren. Dat blijkt donderdag uit het rapport 'Op afstand van de arbeidsmarkt' van een van de ambtelijke werkgroepen die de afgelopen tijd op zoek zijn gegaan naar bezuinigingsmogelijkheden.

Eerder deze week lekte het voorstel voor verlaging van het minimumloon al uit. De verwachting is dat daardoor meer banen binnen handbereik komen van mensen die nu niet aan de slag komen, omdat ze voor het huidige minimumloon nog te weinig productief en te duur worden gevonden door werkgevers.

Het idee is ook dat werklozen sneller een baan zoeken en accepteren als hun uitkering wordt verlaagd. Naar schatting zou het aantal werklozen met tienduizend afnemen.

Aan de hoogte van het minimumloon zijn de bijstand en de Wajong voor mensen die van jongs af aan een handicap hebben, gekoppeld. Deze uitkeringen dalen automatisch mee met de korting op het minimumloon.

Om meer werklozen aan het werk te helpen, stelt de werkgroep eveneens voor het bijstandsniveau voor alleenstaande ouders te verlagen van 70 naar 60 procent van het minimumloon. Inclusief de toeslag voor het alleen wonen daalt de uitkering dan van 90 naar 80 procent van het minimumloon. Dit bespaart 175 miljoen euro.

Ook wordt voorgesteld de bijstand voor paren zonder kinderen te verlagen van 100 naar 90 procent van het minimumloon. Hierdoor zou het aantal stellen zonder kinderen in de bijstand afnemen met achthonderd en dat levert 75 miljoen euro op. Samenwonenden met kinderen houden 100 procent van het minimumloon.

Een andere optie die de werkgroep voorstelt, is ontkoppeling van de uitkeringen aan de ontwikkeling van de lonen.

Als het komende kabinet de uitkeringen vier jaar lang niet laat meestijgen, betekent dat een structurele verlaging van 11 procent van het sociaal minimum (bijstandsniveau). Dit zou elfduizend minder werklozen en bijna 2 miljard euro in 2015 opleveren.