DEN HAAG - De wereldwijde klimaatverandering tegengaan en toch bezuinigen op de kosten daarvan voor Nederland. Een werkgroep van ambtenaren bedacht zes varianten waarmee dat mogelijk wordt. Totale bezuinigingsdoel: 380 miljoen euro in 2015.

De eerste optie komt erop neer dat er allerlei subsidies op groene stroom worden afgeschaft en dat de gebruiker gaat betalen. Dat gebeurt dan via een zogenoemde kolen- en gasbelasting.

Wel heeft deze gevolgen voor de concurrentiepositie van bedrijven die veel energie gebruiken en voor de koopkracht van mensen. De bezuiniging telt op tot 470 miljoen euro in 2015. De maatregel kan snel worden ingevoerd.

Een ander idee is om eveneens subsidies af te schaffen, maar bedrijven verplichten meer groene stroom te produceren.

Als die maatregel alleen in Nederland bestaat, is dat niet goed voor de concurrentiepositie van bedrijven. De maatregel levert 180 miljoen euro op. De maatregel kan relatief snel worden ingevoerd.

Ook een idee is om de doelstellingen die Nederland heeft op het gebied van klimaat en duurzame energie bij te stellen. Als Europese richtlijnen worden nagestreefd, die minder ambitieus zijn dan de Nederlandse, kan structureel 190 miljoen euro worden bespaard.

Afgelopen dinsdag pleitte demissionair minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) er al voor om de Nederlandse doelstellingen, zoals 30 procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2020 vergeleken met 1990, te laten varen. Het Europese doel is 20 procent. De minister liet verder weten dat subsidies op groene stroom moeten worden afgebouwd.

Andere opties van de ambtenaren betreffen combinaties van de voorstellen, alle met verschillende besparingsresultaten.