DEN HAAG - De demissionaire ministers André Rouvoet (Jeugd en Gezin) en Ernst Hirsch Ballin (Justitie) stellen een onderzoek in naar mogelijk seksueel misbruik van kinderen die door de kinderbescherming in rijksjeugdinrichtingen of particuliere jeugdinrichtingen werden geplaatst.

Aanleiding zijn meldingen hierover van kinderen die in de jaren vijftig en zestig in katholieke instellingen werden geplaatst.

De ministers hebben dat woensdagavond in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Het onderzoek richt zich onder meer op de vraag of meldingen over misbruik bekend waren bij de Raad voor de Kinderbescherming of andere overheidsinstanties. Als dat zo was, wordt bekeken wat er met die meldingen is gebeurd.

Wim Deetman

Het onderzoek van Rouvoet en Hirsch Ballin loopt naast het onderzoek dat Wim Deetman voorbereidt binnen de Rooms-Katholieke Kerk namens de bisschoppen. Rouvoet heeft met Deetman een gesprek gevoerd over de opzet van zijn onderzoek.

De oud-burgemeester van Den Haag zal achter alleen gevallen van misbruik onderzoeken van kinderen in katholieke instellingen, al dan niet geplaatst door de kinderbescherming. Zijn onderzoek richt zich niet op de eventuele rol van de Raad voor de Kinderbescherming. Rouvoet had het liefst gezien dat dit wel zou gebeuren.

Seksueel misbruik

De ministers hebben daarom besloten tot een aanvullend onderzoek. Daar vallen ook andere kerkelijke instituten onder als kinderen daar door de overheid werden geplaatst. Over de precieze opzet van het onderzoek wordt de Kamer nog ingelicht. Ook wordt in kaart gebracht of en hoe de signalering van seksueel misbruik van kinderen op dit moment werkt.

Hirsch Ballin had al aangekondigd dat hij een wetsvoorstel in de maak heeft om de verjaringstermijn bij ernstige zedenmisdrijven tegen minderjarige slachtoffers te schrappen. Dat houdt in dat de daders tot aan hun dood aangeklaagd en vervolgd kunnen worden. De verjaringstermijn bedraagt nu twintig jaar en gaat lopen vanaf het moment dat het slachtoffer achttien jaar is.

Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de kwestie.