DEN HAAG - De Tweede Kamer ziet af van verdere behandeling van het correctief referendum. De volgende Tweede Kamer zal er verder over spreken.

Vorige week bleek het geen zin te hebben dat de huidige Kamer haast maakt met het voorstel van GroenLinks, PvdA en D66.

Voor dit referendum, waarbij kiezers besluiten van de overheid kunnen terugdraaien, is een verandering van de grondwet nodig.

Die moet tweemaal in Eerste en Tweede Kamer worden besproken. Tussen deze twee lezingen moet de Tweede Kamer nog een keer opnieuw worden gekozen.

Instemmen

Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) maakte vorige week duidelijk dat niet de Tweede Kamer die op 9 juni wordt gekozen de tweede lezing van de grondwetswijziging behandelt. Pas de Tweede Kamer die daarop volgt, zal er met een tweederdemeerderheid mee moeten instemmen.

De Kamer heeft daarom besloten om de afronding van de eerste lezing over te laten aan de opvolgers.

Wel spreekt de Kamer woensdag nog over een raadgevend referendum. Daarvoor hoeft de grondwet niet te worden veranderd.