HAARLEM - ,,Als het beheer van de politie op nationaal niveau komt, dan dreigt een verrommeld politiebestel, waarbij verantwoordelijkheden versnipperd raken. De politie komt dan steeds verder van de gemeente af te staan.''

Dat zei burgemeester en korpsbeheerder Bernt Schneiders dinsdagmiddag bij de installatie van Jannine van den Berg, de nieuwe korpschef van Kennemerland. Schneiders, burgemeester van Haarlem, is ook voorzitter van het genootschap van burgemeesters.

Volgens Schneiders is het geen goed idee dat de politie nationaal wordt aangestuurd. ''Je krijgt dan een politie met een sterk justitiële inslag. Mijn hoop is gevestigd op Cohen en Pechtold, die beiden burgemeester en korpsbeheerder zijn geweest.

Veel partijen in de Tweede Kamer zijn voor de nationale politie, waardoor de burgemeesters het beheer kwijt dreigen te raken.''

Cohen

Job Cohen, beoogd lijsttrekker van de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni, was tot voor kort burgemeester van Amsterdam. Pechtold, kandidaat-lijsttrekker van D66, vervulde die functie in Wageningen.

Onder druk van de bezuinigingen wordt de politie steeds verder opgeschaald, zegt Schneiders. Hij vraagt zich af, of dat wel zo efficiënt is als gedacht wordt. ''Het is ook een dure operatie.''

De meeste zorg heeft de burgemeester dat het rijk steeds meer prestatieafspraken gaat maken met de korpsen, die vervolgens niet zelf kunnen kiezen hoe ze binnen hun regio gaan bezuinigen.

Touwtje

''Als korpsbeheerders dreigen we straks aan een touwtje te hangen van de minister van Binnenlandse Zaken. Dat zal leiden tot incidentenpolitiek.

Als er dan iets gebeurt in bijvoorbeeld Gouda, zal de minister naar de Kamer worden geroepen en zullen partijen pleiten voor landelijke maatregelen. Terwijl het zo belangrijk is dat je op plaatselijk niveau leiding geeft en afspraken maakt met lokale partijen'', vindt Schneiders.