DEN HAAG - In het wetsvoorstel Regulering Prostitutie houdt het kabinet de minimumleeftijd voor het werken in de prostitutie nog op achttien jaar, maar minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie en Binnenlandse Zaken toonde dinsdag in de Kamer veel begrip voor de diverse Kamerleden die die leeftijd naar 21 jaar verhoogd willen zien.

''De leeftijd kan me niet hoog genoeg zijn'', zette Kees van der Staaij van de SGP die wens nog eens kracht bij tijdens het wekelijkse vragenuurtje.

Hirsch Ballin hoopt het toezicht op de prostitutie te verbeteren door een landelijk dekkend vergunningenstelstel.

Na de opheffing van het bordeelverbod zijn er nog steeds misstanden in de prostitutiebranche. Gemeentelijke en regionale overheden verschillen onderling in hun prostitutie- en vergunningenbeleid en er is te weinig controle op bedrijven zonder vergunning.