DEN HAAG - Nederland moet niet alleen veiligheid ''consumeren'' maar ook zelf blijven bijdragen aan de veiligheid binnen en buiten de grenzen.

Juist vanwege de fundamenteel onzekere toekomst, moet Nederland een robuuste en flexibel inzetbare krijgsmacht behouden

Dat signaal hebben de demissionaire ministers Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) en Eimert van Middelkoop (Defensie) opgepikt uit het project Verkenningen. Dat zeiden ze maandag bij de presentatie van het eindrapport in Den Haag, waar ze zeer tevreden over zijn.

In het rapport staan visies, inzichten, toekomstbeelden en beleidsmogelijkheden beschreven voor de krijgsmacht in de komende twintig jaar.

Besluitvorming

Meer dan duizend deskundigen zijn ervoor geraadpleegd, in binnen- en buitenland. De bevindingen moeten een basis vormen voor politieke besluitvorming.

De bewindslieden namen alvast een voorschot op de uitkomsten. Ze wezen op de toenemende onzekerheid in de wereld.

Die is groter dan ooit sinds de Koude Oorlog, blijkt uit de analyse, omdat bedreigingen nu van meer en van nieuwe kanten komen. Het potentieel voor conflicten groeit wereldwijd, benadrukten ze.

Paradox

Van Middelkoop wees op de paradox die bestaat. Het leger heeft de afgelopen jaren steeds minder geld gekregen maar de militairen hebben wel topprestaties moeten leveren.

''Die paradox is eindig en vergt onderhoud'', zei Van Middelkoop. Hij vindt dat de politiek een verplichting heeft tegenover de krijgsmacht, omdat die de laatste jaren zo intensief is ingezet. De bewindsman bepleit de defensieinspanningen op peil te houden.

Omgevingsanalyse

Verhagen stelde dat de huidige rol van de krijgsmacht, die volgens hem van alle markten thuis is, Nederland goed past. Hij was onder de indruk van de omgevingsanalyse in het rapport. ''We zijn kwetsbaarder dan we dachten.''

Doordat de macht van de VS en de EU afnemen, krijgen we volgens hem te maken met een ander wereldbeeld. En daarin zijn vrijheid, democratie en mensenrechten minder hoog aangeschreven, aldus Verhagen.