DEN HAAG - Hieronder volgen korte biografische gegevens van de eerste zestien mensen op de conceptkandidatenlijst van D66 voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni.

1. Alexander Pechtold (44) is sinds 2006 partijleider van D66 en fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Daarvoor was hij onder meer burgemeester van Wageningen en wethouder in Leiden.

2. Magda Berndsen (59) is sinds 2006 korpschef in de regio Friesland. Daarvoor was ze korpschef in de regio Gooi en Vechtstreek. Berndsen was eerder ook burgemeester van Beverwijk en de West-Friese gemeente Obdam.

3. Gerard Schouw (44) is de huidige fractievoorzitter van D66 in de Eerste Kamer. Tevens is hij directievoorzitter bij NICIS, het onderzoeks- en adviescentrum voor steden. Schouw was eerder onder meer wethouder in Dordrecht en partijvoorzitter van D66.

4. Boris van der Ham (36) is sinds 2002 Tweede Kamerlid voor D66. Boris heeft zich de afgelopen jaren met name ingezet op de dossiers onderwijs, duurzaamheid en burgerrechten. Daarvoor was hij onder meer medewerker bij de Tweede Kamerfractie en landelijk voorzitter van de Jonge Democraten.

5. Wassila Hachchi (30) is voormalig luitenant ter zee. Tegenwoordig is ze hoofd planning en control op het ministerie van Defensie. Hachchi werd in 2007 uitgeroepen tot Jonge Ambtenaar van het Jaar.

6. Wouter Koolmees (33) is hoofd begrotingsbeleid op het ministerie van Financiën. Daarvoor was hij werkzaam bij het Nederlands Economisch Onderzoeksinstituut/ECORYS.

7. Fatma Koser Kaya (42) is sinds 2004 Tweede Kamerlid voor D66. Daarvoor was ze onder meer advocaat en jurist bij de FNV. Koser Kaya is tevens plaatsvervangend kantonrechter (inactief in verband met Kamerlidmaatschap).

8. Stientje van Veldhoven (36) is clusterleider bij de directie Ruimtelijk Economisch Beleid van het ministerie van Economische Zaken. In 2004 richtte Van Veldhoven het Brussels Netwerk van Wetenschappelijke attachés op en tevens Brussel NV, een netwerk voor Nederlandse vrouwen in en rondom Europese instellingen.

9. Kees Verhoeven (33) is directeur van MKB Amsterdam. Hij is daarvoor werkzaam geweest bij Amnesty International en is lid van de stuurgroep inburgering Amsterdam.

10. Marty Smits (37) is aankomend partner bij The Boston Consulting Group. Hij adviseert daar het topmanagement van grote, internationale bedrijven in verschillende bedrijfstakken als energie, technologie en consumentengoederen. Sinds 2007 zit Smits ook in het landelijk bestuur van D66.

11. Judith Swinkels (44) is rechter bij de rechtbank in Haarlem. Daarvoor was ze onder meer advocaat en plaatsvervangend hoofd van de directie Concentratiecontrole bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

12. Jan Paternotte (26) werkt sinds 2006 in de gemeenteraad van Amsterdam, eerst als duoraadslid, en sinds 3 maart als raadslid. Hij werd onlangs uitgeroepen tot raadslid van het jaar. Hij is geboren in Den Bosch en was in het verleden ook landelijk voorzitter van de Jonge Democraten.

13. Maas Goote (42) werkt op het ministerie van VROM als hoofd van het programma Mondiaal Klimaat en Energie. Hij was recentelijk hoofdonderhandelaar namens de EU over het klimaatverdrag in Kopenhagen.

14. Steven van Weyenberg (37) is econoom en was in 1997 mede-oprichter van de werkgroep Economie van D66. Hij is op dit moment plaatsvervangend directeur Europese Integratie en Strategie op het ministerie van Economische Zaken.

15. Christa Meindersma (47) is biochemicus en jurist. Haar loopbaan begon bij het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag. Ze fungeert op dit moment als plaatsvervangend directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS). Daarnaast is ze lid van Commissie Vrede en Veiligheid, Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en bestuurslid van International Campaign for Tibet Europe (ICT-Europe).

16. Pia Dijkstra (55) was jarenlang het gezicht van het NOS-Journaal. Ze is ook presentator geweest van Eenvandaag en Vinger aan de pols. Op dit moment is Dijkstra voorzitter van de Taskforce Deeltijd Plus die vrouwen wil stimuleren meer te werken. Dijkstra heeft drie kinderen en woont in Utrecht.