DEN HAAG - Het CDA wil niet tornen aan de hypotheekrenteaftrek. Ook het onderwijs moet worden ontzien bij de miljardenbezuinigingen die nodig zijn om de overheidsfinanciën de komende jaren op orde te brengen.

Verder moet de crisis- en herstelwet een permanente wet worden.

Dat staat volgens bronnen in het verkiezingsprogramma Slagvaardig en Samen dat de christendemocraten maandagmiddag presenteren.

Met het standpunt over de hypotheekrenteaftrek zit het CDA op een lijn met de VVD en de PVV. Partijen als de PvdA, D66, SP en GroenLinks willen allemaal op een manier de renteaftrek beperken dan wel geleidelijk afschaffen.

Onderwijs

In het CDA-verkiezingsprogramma staat dat de partij honderden miljoenen euro's wil investeren in onderwijs, vooral in de overdracht van vakmanschap in het mbo en in onderzoek en innovatie op terreinen waar Nederland goed in is, zoals land- en tuinbouw, watermanagement en duurzaamheid.

Het CDA wil ook niet tornen aan het huidige systeem van studiefinanciering. Voorstellen voor een sociaal leenstelsel waarin de overheid de studiekosten voorschiet, worden afgewezen.

Crisis- en herstelwet

De crisis- en herstelwet, deze maand definitief aangenomen in de Eerste Kamer, moet een permanent karakter krijgen van het CDA. Nu loopt de wet, die allerlei procedures bij infrastructurele projecten moet bekorten, tot 2014.

Premier Jan Peter Balkenende stelde de wet vorig voorjaar voor op een CDA-congres. De wet is bedoeld om Nederland sneller door de economische crisis te helpen door de bouwactiviteiten te versterken.