AMERSFOORT - Populisme bedreigt de Nederlandse samenleving. Die waarschuwing liet vertrekkend SGP-leider Bas van der Vlies zaterdag horen tijdens een partijcongres in Amersfoort. Kees van der Staaij volgt Van der Vlies op en is lijsttrekker van de SGP bij de landelijke verkiezingen op 9 juni.

Volgens Van der Vlies geeft populisme geen antwoord op reële problemen.

De PVV heeft in zijn ogen wel een punt als ze wijst op de islamisering, waar de SGP ook moeite mee heeft.

''Het gaat om de identiteit van ons land, waarbij voor de SGP de wortels in de christelijke traditie inspirerend en verrijkend zijn. In dat licht valt het ons niet zwaar om aan de voluit christelijke geloofsovertuiging het primaat toe te kennen.''

Het land schiet volgens Van der Vlies niets op met ''populistische kreten zonder dat daarbij werkelijke oplossingen worden geboden en het lanceren van allerlei onuitvoerbare voorstellen''.

Verruwing

Van der Vlies sprak opnieuw zijn zorgen uit over de toenemende verruwing en onfatsoen in de Tweede Kamer.

''Politiek kan noch mag erop gericht zijn alleen de burgers te willen bezighouden als een soort volksvermaak. Politici moeten allure tonen, ook als de uitkomsten van het beleid soms tegen de wensen van burgers in gaan. Leiderschap, heet dat.''

Gelijkheidsbeginsel

De SGP-nestor hekelde de manier waarop in de huidige tijd het gelijkheidsbeginsel ''als een zware deken'' over de samenleving wordt uitgerold.

Volgens hem worden zijn partij maar ook kerken, scholen en christelijke organisaties in een keurslijf van gelijkheid gedwongen. ''Als het er op aan komt, blijken zij die tolerantie hebben gepredikt, zo intolerant te zijn als wat.''

Intimidatie

Van der Vlies betitelde die houding als intimidatie. ''Klassieke en christelijke opvattingen waarin de wijsheid van veel generaties en culturen bijeen zijn gebracht, worden gekneveld, zelfs gecriminaliseerd.''