LEEUWARDEN - Het is onmogelijk en economisch onverantwoord om grote groepen in de samenleving aan de kant te laten staan.

Dat betoogde beoogd PvdA-lijsttrekker Job Cohen vrijdag in de Van der Wielen-lezing in Leeuwarden.

''Dat vraagt om een urgent besef dat iedereen, maar dan ook echt iedereen, nodig is, zeker de komende jaren.''

In zijn toespraak verwees Cohen naar de woorden van voormalig PvdA-leider Joop den Uyl die in 1985 over 'de boel bij elkaar houden' schreef. Volgens Cohen is de opdracht nu nog dezelfde en de urgentie groot.

Onzekerheid

Juist nu er sprake is van toenemende maatschappelijke onzekerheid en culturele verschillen worden uitvergroot, is het volgens Cohen onwenselijk dat ook economische verschillen tussen mensen verder toenemen.

''Met elkaar delen, onderlinge verbinding en betrokkenheid zijn niet alleen een teken van beschaving, maar ook een voorwaarde voor economische veerkracht'', aldus de PvdA'er.

Tweesprong

Volgens hem staat Nederland op een tweesprong en is het aan de kiezers om op 9 juni bij de landelijke verkiezingen aan te geven wat voor land ze willen.

''Kiezen we voor een gepolariseerd model in cultureel en economisch opzicht? Een model waarin het wij-zij perspectief domineert en migranten als permanente indringers worden beschouwd die er niet bij horen?''

Inkomensverschillen

Cohen gaf aan te kiezen voor een model met gematigde inkomensverschillen, een betekenisvolle publieke sector en een stevig sociaal zekerheidsstelsel dat burgerschap en participatie centraal stelt.

De kandidaat-lijsttrekker van de PvdA noemde geen namen van personen of politieke partijen in zijn lezing. Met name PVV-leider Geert Wilders hekelt de ''softe'' aanpak van Cohen en zijn credo om 'de boel bij elkaar te houden'.

Zelfbewust

Cohen benadrukte dat na ''het neo-liberale tijdperk'' een zelfbewuste overheid nodig is. ''De overheid is de hoeder van de publieke zaak in naam van de burgers, van ons allen.''

Hij stelde dat de afgelopen jaren publieke taken op afstand zijn geplaatst of aan de markt overgelaten zijn, zonder de organisatie of de verantwoording goed te regelen. ''Daardoor is een democratisch tekort ontstaan.''