ROTTERDAM - De stemproblemen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland en Rotterdam in het bijzonder, leiden niet direct tot aanpassing van de Kieswet.

Secretarisdirecteur Melle Bakker van de Kiesraad wil eerst de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni afwachten, om pas daarna te kijken of aanpassing wel de oplossing voor de problemen is.

Hoewel Bakker zeker niet uitsluit dat de Kieswet moet worden aangepast, wil hij daar niet automatisch van uitgaan.

''In sommige gevallen kun je problemen op een andere manier oplossen in plaats van de Kieswet aan te passen.'' Hij kan zich wel voorstellen dat er ook punten zijn die mogelijk kunnen leiden tot aanpassing van de Kieswet.

Rotterdam

In Rotterdam moesten de stemmen voor een nieuwe gemeenteraad worden herteld omdat allerlei onregelmatigheden in stembureaus waren geconstateerd, door voornamelijk Leefbaar Rotterdam.

Omdat de PvdA in eerste instantie maar ruim zeshonderd stemmen meer kreeg dan Leefbaar Rotterdam, eisten de leefbaren een hertelling. Uiteindelijk bleef de zetelverdeling hetzelfde met veertien zetels voor beide partijen.

Moderniseren

De Commissie Onderzoek Geloofsbrieven die de misstanden in de havenstad onderzocht, concludeerde onder meer dat de Kieswet moet worden gemoderniseerd.

''De kieswet kent wel allerlei bepalingen omtrent geboden en verboden op basis waarvan de verkiezingen moeten worden georganiseerd, maar er zijn bijna geen bepalingen voor situaties waarin niet aan de wet wordt voldaan.''

Strafrecht

Bakker vindt de Kieswet geen Wetboek van Strafrecht. De Kieswet aanpassen met sanctiemaatregelen gaat te ver, vindt hij.

''De Kieswet is geen wet uit 1848. De laatste grote herziening was in 1989 en sindsdien is die al veertig keer gewijzigd. Het is wat dat betreft een levendige wet.''

Media

Bakker meent dat ook goed moet worden gekeken naar het effect van de media-aandacht over de misstanden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

''We hebben nu ook voor het eerst waarnemers in stembureaus gehad in de vorm van raadsleden van Leefbaar Rotterdam. Wij kennen het fenomeen van waarnemers niet. Dat raadsleden zelf poolshoogte zijn gaan nemen, zegt iets over het wantrouwen in de autoriteiten'', zegt Bakker.

Hij zegt de indruk te hebben dat de aandacht voor misstanden bij stembureaus in het land alles te maken hebben met het algemene wantrouwen in de politiek, het bestuur van Nederland.