EMMEN - Bij het tellen van de 40.000 stemmen in de gemeente Emmen op 3 maart is veel meer misgegaan dan aanvankelijk werd gedacht. Dat blijkt uit de controletelling die vrijdag is gehouden.

Volgens een woordvoerster van de gemeente is de telling inmiddels afgerond.

''Hoewel het rapport nog opgemaakt moet worden, is al wel duidelijk dat er tijdens de telling op 3 maart meer mis is gegaan. Zo zijn er niet bij zes stembureaus fouten gemaakt bij het tellen, maar bij een groter aantal. Ook blijkt dat bij verscheidene partijen de voorkeursstemmen bij de verkeerde personen terecht zijn gekomen.''

De woordvoerster denkt dat andere gemeenten dezelfde conclusies zouden moeten trekken als ook zij een controletelling zouden houden. ''

De turflijsten waarmee gestemd moest worden, zijn brede lijsten met heel smalle kolommen. Het is begrijpelijk dat mensen zich bij het tellen verschrijven als ze van 07.00 tot 23.00 in een stemlokaal aanwezig zijn geweest.''

Emmen verwacht maandag het rapport over de controletelling te kunnen presenteren.