DEN HAAG - Onder de lokale bevolking in Uruzgan heerst ongerustheid over het aanstaande vertrek van de Nederlandse militairen.

Dat schrijven de demissionaire ministers Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) en Eimert van Middelkoop (Defensie) in een brief aan de Tweede Kamer.

Vooral de gemarginaliseerde stammen in de provincie zijn volgens de ministers bang dat de lokale krijgsheren na het vertrek van de Nederlanders weer de overhand krijgen. De kleinere stammen hebben juist veel samengewerkt met de Nederlanders.

Volgens de ministers was de situatie in Uruzgan de afgelopen periode rustiger dan elders in het zuiden van Afghanistan.

Aanslagen

De Taliban kiezen nog steeds voor aanslagen en bermbommen in plaats van grote zichtbare operaties. De Taliban hebben door de toegenomen aanwezigheid van de internationale troepenmacht ISAF en het optreden van de Afghaanse veiligheidsdiensten problemen met hun bevoorrading.

De ministers zijn positief over de algemene resultaten in Uruzgan. Of die beklijven, hangt volgens hen vooral af van de overdracht van de Nederlandse werkwijze aan de opvolger. Welk land de leidende rol overneemt, is nog niet bekend.

Corruptie

Verhagen en Van Middelkoop blijven bezorgd over onder meer de trage Afghaanse aanpak van corruptie, de mensenrechtensituatie en de positie van vrouwen in het land.

''Diepgewortelde discriminatie en marginalisatie van vrouwen en meisjes in Afghanistan zijn voorbeelden van problemen waarop slechts langzaam vooruitgang wordt geboekt'', schrijven de bewindslieden.

Uit de brief blijkt verder dat Nederlandse militairen die tijdens de landelijke verkiezingen in Nederland op 9 juni in Afghanistan zijn, nog altijd alleen per brief of bij volmacht kunnen stemmen.

De Tweede Kamer had er bij Defensie op aangedrongen stembussen te plaatsen op bijvoorbeeld Kamp Holland. Maar volgens het ministerie stuit dat op juridische bezwaren.

Wetswijziging

Binnenlandse Zaken en Defensie werken inmiddels wel aan een wetswijziging waardoor de minister van Defensie straks briefstembureaus kan aanwijzen bij ''substantiële buitenlandse missies''.

Omdat de verkiezingen door de val van het kabinet zijn vervroegd, is het volgens de ministers niet mogelijk om deze verandering voor de komende verkiezingen in te voeren.