DEN HAAG - Het was al de vraag of een correctief referendum het gaat halen in de Tweede Kamer; donderdag bleek ook nog eens dat de pleitbezorgers nog meer geduld moeten koesteren voor ze uitsluitsel krijgen.

De wijziging van de grondwet die nodig is, kan nog jaren op zich laten wachten.

Een verandering in de grondwet moet tweemaal in Eerste en Tweede Kamer worden besproken. Tussen deze twee lezingen moet de Tweede Kamer nog een keer opnieuw gekozen worden.

Verrassing

Tot verrassing van de Kamer maakte minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) donderdag duidelijk dat niet de Tweede Kamer die op 9 juni wordt gekozen de tweede lezing van de grondwetswijziging voor de kiezen krijgt.

Pas de Tweede Kamer die daarop volgt, zal er met een tweederdemeerderheid mee moeten instemmen. Die meerderheid bestaat in de huidige Kamer niet. CDA, VVD en SGP zijn tegen een referendum waarmee kiezers besluiten van de overheid kunnen terugdraaien.

Volksstemming

PvdA, GroenLinks en D66 verdedigden donderdag in de Kamer naast hun voorstel voor een correctief referendum ook nog een wetsvoorstel voor een raadplegende volksstemming. Hier is geen wijziging van de grondwet voor nodig.

Voor dit referendum tekent zich wel een meerderheid af, al zijn er partijen die vrezen dat deze raadpleging ook als bindend zal worden ervaren. Partijen in de Tweede Kamer zouden zich gedwongen kunnen voelen er ondanks het raadgevende karakter toch gehoor aan te geven.