ROTTERDAM - De gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam zijn rechtmatig verlopen, ook al zijn er onregelmatigheden geconstateerd die in strijd zijn met de wet.

Dat concludeert de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven woensdag na uitgebreid onderzoek.

De commissie presenteert het advies woensdag aan de gemeenteraad en adviseert hem de verkiezingen geldig te verklaren.

De Rotterdamse raad komt woensdagavond om 20 uur bijeen om een definitief oordeel te vellen.

Zetelverdeling

De commissie heeft uit alle meldingen die ze heeft ontvangen, geconcludeerd dat bij bijna 2400 incidenten in stemlokalen het stemgedrag kon zijn beïnvloed. Echter pas bij 5500 van dit soort incidenten zou de huidige zetelverdeling gaan schuiven.

Daarom kwam de commissie al snel tot het oordeel dat nader onderzoek van die 2400 incidenten weinig zin had, omdat het niet zou leiden tot een andere zetelverdeling.

Kieswet veranderen

Ondanks dit oordeel erkent de commissie wel dat er iets zou moeten veranderen in de Kieswet. Daarom doet de commissie verscheidene aanbevelingen aan zowel de gemeenteraad als het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ministerie gaat immers over de Kieswet.

''De Kieswet zegt wel hoe je een en ander moet doen, maar als zaken niet zo gaan, voorziet de Kieswet niet in sancties of alternatieven. Wat in Rotterdam is gebeurd, past redelijk goed in het landelijke beeld dat we hebben overgehouden na de verkiezingen van 3 maart'', aldus commissievoorzitter Remco Oosterhoff.

Aboutaleb

Burgemeester Ahmed Aboutaleb noemde het goed om vast te stellen dat de uitslag in Rotterdam overeind is gebleven ''De onregelmatigheden hebben geen invloed gehad op de uiteindelijke zetelverdeling.

Maar we moeten hier ook wijze lessen uit trekken en ik wil niet bagatelliseren wat mis is gegaan'', aldus Aboutaleb.

Leefbaar

Leefbaar Rotterdam wil dat de Rekenkamer Rotterdam nader onderzoek doet naar de voorbereidingen, uitvoering en nasleep van de verkiezingen. Volgens lijsttrekker Marco Pastors is het belangrijk dat Rotterdam lessen trekt om herhaling te voorkomen.

Pastors diende daarover woensdag tijdens een raadsvergadering een motie in, die later op de avond in stemming komt.

Accepteren

Zijn partij zal in ieder geval geen verzoek meer indienen voor een herstemming en de verkiezingsuitslag accepteren. "Alleen de mensen die hebben gestemd, mogen bij een herstemming stemmen.

Wij denken dat die mensen op ongeveer dezelfde manier stemmen, met een klein voordeel voor de grote partijen", verklaarde Pastors. "Dat zal geen wereld van verschil maken. Als er 3 maart beter was gehandhaafd was er een ander resultaat uitgekomen. Ik ben daarvan overtuigd en u kunt in ieder geval niet het tegendeel bewijzen."

Pastors had ook nog een positief woord over burgemeester Ahmed Aboutaleb. "De burgemeester heeft na de verkiezingen laten zien dat hij van standpunt kan veranderen, dat heeft ons goed gedaan."