DEN HAAG - Demissionair minister Ernst Hirsch Ballin van Binnenlandse Zaken wil van de korpsbeheerders meer weten over dienstreizen van korpschefs.

Volgens de minister is niet zeker dat alle reizen een ''voldoende zakelijk karakter'' hadden. Hij overweegt maatregelen.

De minister schrijft dat woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Zijn brief is een reactie op een WOB-verzoek van het Algemeen Dagblad naar alle buitenlandse dienstreizen door de politietop in de periode van 1 januari 2008 tot en met 1 december 2009.

Hirsch Ballin stelt dat korpschefs en plaatsvervangend korpschefs ''de nodige reizen'' ondernemen. Grotendeels is dat voor samenwerking met andere Europese landen of vanwege de historische banden met Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba.

Zakelijk karakter

Maar het is niet duidelijk of alle reizen een ''voldoende zakelijk karakter'' hebben. '' Sommige voorvallen zal ik daarom nader met de korpsbeheerders opnemen, om meer inzicht te verkrijgen in de aard van deze reizen en de naleving van voorwaarden aan dienstreizen.''

Uit het overzicht dat het Algemeen Dagblad heeft opgevraagd, blijkt dat sommige uitstapjes met burgemeesters en politiemensen niet echt politiewerk waren maar bedoeld waren voor teambuilding en verbetering van de onderlinge contacten.

Zo ging het korps Rotterdam-Rijnmond met burgemeesters naar San Diego (VS) en het korps Midden- en West-Brabant reisde met burgemeesters naar Marokko. Deze tripjes kosten 70.000 en 92.000 euro.