DEN HAAG - De vergadertijgers onder de Tweede Kamerleden hebben de komende tijd pech. De Kamer heeft het al rustig sinds de val van het kabinet op 20 februari, omdat ruim driehonderd onderwerpen op de lange baan zijn geschoven.

De komende weken krijgen de Kamerleden ook nog eens veel vrijaf onder meer om campagne te kunnen voeren.

Van de zestien weken die nog resten tot aan het begin van het zomerreces op 2 juli, vallen er twee weken uit voor het meireces en drie vanwege het verkiezingsreces (21 mei tot en met 14 juni).

Kamerleden die niet meer op de verkiezingslijst van hun partij komen, zijn tot en met donderdag 20 mei nog bezig en komen na de verkiezingen op 9 juni alleen nog op 15 en 16 juni bij elkaar voor vergaderingen. Op donderdag 17 juni treden de kersverse parlementariërs aan.

Doorbikkelen

Ook voor de nieuwelingen zal het dan niet doorbikkelen worden, zoals eind juni gebruikelijk is als de Kamer nog veel zaken voor de zomer wil afhandelen. De formatie voor een nieuw kabinet is dan net op gang en naar verwachting is van het demissionaire kabinet niet veel meer te verwachten.

Twee weken na de installatie mogen de volksvertegenwoordigers al van het zomerreces gaan genieten om pas negen weken later, op dinsdag 7 september, uitgerust te beginnen.

Spoeddebatten

Een woordvoerder van de Tweede Kamer weerspreekt het beeld dat de parlementariërs helemaal niets te doen zouden hebben. Hij voorziet nog wel spoeddebatten en stelt dat het zomerreces niet heilig is.

Zo zijn Kamerleden betrokken bij de formatie van een nieuwe coalitie. Als dat voorspoedig verloopt, zou in de zomer de Tweede Kamer bijeengeroepen kunnen worden om de regeringsverklaring te behandelen.

De woordvoerder wijst erop dat van de 161 aanhangig gemaakte wetsvoorstellen er 43 controversieel zijn verklaard. De rest kan behandeld worden, maar hoeveel al in dat stadium zijn, weet hij niet.