DEN HAAG - De PvdA-fractie in de Haagse gemeenteraad stemt in met een openbare bespreking over het standpunt van de partij om de PVV uit te sluiten van de collegeonderhandelingen.

Dat heeft Jeltje van Nieuwenhoven, de fractieleider van de PvdA in de Haagse gemeenteraad, donderdag laten weten. Het gesprek vindt dinsdagochtend plaats in de raadszaal in het Haagse stadhuis.

Van Nieuwenhoven heeft al vanaf het begin van de coalitieonderhandelingen gesteld zoveel mogelijk openheid te willen betrachten. Een meerderheid van de politieke partijen in de Haagse gemeenteraad had donderdag aangedrongen op een openbaar debat over het uitsluiten van de PVV.

Uitleg

Alle partijen behalve de PvdA en de Partij voor de Dieren willen dat Van Nieuwenhoven uitlegt waarom haar partij niet verder praat met de Haagse PVV-fractie over het vormen van een coalitie.

Eerder gaven VVD, D66 en SP te kennen dat de twee grootste partijen, PvdA en PVV, moeten proberen om tot een coalitie te komen.

VVD, D66 en CDA drongen in die vergadering ook aan op het aanstellen van een onafhankelijke informateur die verkennende gesprekken over een mogelijk college zou moeten voeren. Van Nieuwenhoven stelde daar tot nu toe nog weinig voor te voelen.