DEN HAAG - De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dat verkiezingen in Nederland professioneler moeten worden aangepakt.

In een verklaring naar aanleiding van de laatste gemeenteraadsverkiezingen pleit de vereniging donderdag onder andere voor een verbeterde en modernere en vooral helder leesbare Kieswet.

Een van de andere verbeteringen waar de VNG aan denkt is het opleiden van leden van stembureaus. Die zouden getraind moeten worden en een vaste vergoeding moeten krijgen. In sommige (grotere) steden krijgen de leden al een vergoeding maar volgens de VNG is dat in veel plaatsen niet het geval.

De aanbevelingen van de vereniging zijn bestemd voor het volgende kabinet.