ROTTERDAM - Leefbaar Rotterdam heeft zijn kandidaat-raadsleden aangezet tot het werven van volmachten. De partij deed dat in een uitgebreide mail van raadslid Ronald Buijt.

Hierin geeft hij tips en wetenswaardigheden over hoe je aan volmachtstemmen komt.

Buijt, geconfronteerd met de mail, zegt geen kwaad in de zin te hebben gehad. ''Op deze manier hebben wij gewoon onze sympathisanten willen benaderen'', aldus Buijt.

De Kiesraad is echter duidelijk over de mail: ''De kiezer moet als hij zelf niet kan stemmen het initiatief nemen om iemand anders te machtigen. Het initiatief ligt bij de kiezer en niet bij anderen, zoals bijvoorbeeld politieke partijen'', aldus Melle Bakker, secretaris-directeur Kiesraad.

Volmachten

In de mail zegt Buijt zo'n vijftig ''betrouwbare Rotterdammers te hebben die bereid zijn om de overtollige volmachten in te leveren op het stembureau. Heb je dus volmachten die je zelf niet kwijt kunt bij familie of vrienden, graag direct contact opnemen met Ronald Buijt.''

In een reactie zegt hij bij nader inzien niet gelukkig te zijn met deze passage, maar volgens juristen van de partij is er niks mis met de brief. ''Laat de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven maar over onze brief oordelen. Als het niet goed is wat we deden, moeten we het boetekleed aantrekken.''

Eigen gewin

In de mail doet Buijt uitvoerig uit te doeken hoe het afgeven van een volmacht werkt en geeft hij tips en advies om de volmachten tot eigen gewin te maken. ''Als je zelf geen volmachten hebt, geef dit dan ook aan mij door, want dan kan ik mogelijk zorgen dat jij ook volmachten kunt inleveren bij het uitbrengen van jouw stem. Zo gaat er dus geen stem verloren voor Leefbaar, want iedere stem telt!''

Bakker, die de mail heeft bekeken, zegt dat het niet zo kan zijn dat iemand stemkaarten zonder de naam van die gemachtigde inzamelt en vervolgens ''distribueert onder vriendjes en vriendinnetjes.''

Grijs gebied

''Nu zal er in de praktijk een grijs gebied zijn. Sommige partijen bieden het stemmen via volmachten voor iemand aan als service. Wij als Kiesraad zeggen dat bepalend is dat de kiezer weet wie er voor hem gaat stemmen.''

In de mail staat ook: ''Als ze zelf geen zin hebben om te gaan stemmen maar wel sympathie voor jou of Leefbaar hebben, probeer ze dan te bewegen tot het afgeven van een volmacht.'' Overigens heeft Leefbaar met de 'actiemail' niet één volmachtstem opgehaald, zegt Buijt.

Ander daglicht

"Dit stelt alle verontwaardiging van Leefbaar Rotterdam rond de verkiezingen in een heel ander daglicht", reageert PvdA-fractievoorzitter Peter van Heemst.

Van Heemst noemt dit het platte ronselen van volmachten. "Ik heb er een heel slecht gevoel over. Ik voel me genept door Leefbaar omdat ze een week lang de indruk wekken dat de Leefbaren zich brandschoon hebben gedragen op de verkiezingsdag.

Wel iedereen verwijten maken, maar zich ondertussen zelf schuldig maken aan ronselpraktijken."

Schokkend

Leefbaar Rotterdam heeft willens en wetens de Kieswet overtreden, zei lijsttrekker Arno Bonte van GroenLinks woensdag.

"Ik vind dit echt schokkend. Leefbaar Rotterdam draait al acht jaar mee. De partij zou het wat mij betreft beter moeten weten", aldus Bonte.