AMSTERDAM – PvdA-leider Wouter Bos vindt het geen drama dat het Centraal Planbureau (CPB) geen volledige doorrekeningen kan uitvoeren van de verkiezingsprogramma's.

Het CPB liet onlangs weten dat de vervroegde verkiezingen er voor zorgen dat er te weinig tijd is om de programma's helemaal door te rekenen.

"Het is wel jammer. Partijen die complete flauwekulverhalen ophangen worden niet doorgeprikt door het CPB", aldus Bos.

Maar hij vervolgt: "Tegelijkertijd vind ik dat die doorrekeningen ook weleens teveel aandacht krijgen. Het is niet nodig elkaar op twee cijfers achter de komma te gaan zitten bevechten", aldus de voormalig minister van Financiën.

"Het zijn gewoon rekenmodellen waar zulke grote marges van onzekerheid in zitten dat je een nauwkeurigheid kunt voorwenden die er gewoon niet is."

Analyse

Wel vindt er een analyse plaats van de effecten op de overheidsfinanciën en kijkt het CPB, in samenwerking met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), naar de terreinen onderwijs, milieu en natuur, woningmarkt en zorg.

Ook wordt onderzocht wat de effecten zijn op de inkomens en de werkgelegenheid op de lange termijn.

Door tijdsgebrek komt het CPB niet toe aan de macro-economische effecten van de programma's en zullen ook geen gedetailleerde koopkrachtplaatjes worden gegeven.

Haastklus

Ook is het voor de twintig door het kabinet ingestelde ambtelijke werkgroepen een enorme haastklus om op tijd klaar zijn met het uitzoeken van 35 miljard aan bezuinigingsopties.

Deze zouden rond mei rapporteren, maar premier Jan Peter Balkenende heeft de werkgroepen verzocht sneller met hun bevindingen te komen. Deze kunnen dan worden meegenomen in de verkiezingsprogramma's.

Het ministerie van Financiën beoogt nu op 1 april de bevindingen van de werkgroepen te presenteren. De deadline voor het CPB is echter al op 31 maart, met ruimte voor wijzigingen tot 14 april.