DEN HAAG - De Tweede Kamer wil woensdag garanties van demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) dat fouten worden rechtgezet van uitkeringsinstituut UWV met werklozen die met een WW-uitkering een eigen bedrijf zijn begonnen.

SP-Kamerlid Paul Ulenbelt kondigde dinsdag aan een motie daartoe in te dienen, die door een ruime Kamermeerderheid lijkt te worden gesteund.

Vorige maand oordeelde de Nationale ombudsman dat enkele jaren geleden het UWV starters uit de WW niet goed heeft voorgelicht en op het verkeerde been heeft gezet.

Later kregen de zelfstandig ondernemers te maken met terugvordering van uitkeringen en boetes.

Geen oplossing

Donner heeft al toegezegd alle mogelijk ten onrechte van fraude beschuldigde mensen de kans te geven hun zaak opnieuw te laten bekijken.

Maar daarbij wil de Kamer de garantie dat na het rapport van de ombudsman ook anders naar de dossiers wordt gekeken.

''Als het UWV niet met een andere bril kijkt, is er ook geen oplossing, want dan wordt op dezelfde manier over mensen geoordeeld'', aldus CDA-Kamerlid Eddy van Hijum.

Aanbevelingen

SP'er Ulenbelt meent dat ''ambtshalve'' alle dossiers van starters uit de WW van voor 1 juli 2006 opnieuw moeten worden bekeken, terwijl Donner het initiatief bij de gedupeerden zou leggen.

De Kamer heeft eerder al duidelijk gemaakt dat het graag zou zien dat aanbevelingen van de ombudsman worden overgenomen.

Dat betekent onder meer dat bij het herbezien van dossiers een omgekeerde bewijslast moet gelden, waarbij het UWV moet aantonen dat het wel degelijk correcte voorlichting heeft verstrekt.