AMSTERDAM – De glossy 'Gerda', die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) deze week uitbrengt, is in strijd met de communicatieregels van de overheid.

Dat concludeert VVD-Kamerlid Janneke Snijder, die hierover opheldering wil van LNV-minister Gerda Verburg (CDA). "Dit lijkt wel een campagnekrantje van het CDA", aldus Snijder.

Deze communicatieregels zijn vastgelegd in de 'uitgangspunten overheidscommunicatie' op een site van het ministerie van Algemene Zaken.

Hierin staat onder andere: 'bewindspersonen zullen zelf zorgvuldigheid betrachten, wanneer sprake is van (...) producten van derden waaraan door de overheid wordt meebetaald. Zij treden nimmer op in coproducties'.

Ook staat er: 'overheidscommunicatie dient over beleid en organisatie te gaan en wordt niet gericht op persoonlijke 'imagebuilding' van bewindspersonen'.

Spoeddebat

De Gerda (pdf) wordt deze week meegeleverd bij een aantal vrouwenbladen in een oplage van 830.000. Volgens de minister kost deze actie zo'n vier ton. De Partij voor de Dieren heeft hierover dinsdag een spoeddebat aangevraagd.

Het LNV brengt de glossy uit vanwege het 75-jarig bestaan van het ministerie.