ROTTERDAM - Verschillende partijen in Rotterdam hebben lijsttrekker Dominic Schrijer van de PvdA te kennen gegeven behoefte te hebben aan een informateur.

''Er bestaat behoefte aan een nadere verkenning, zowel als het gaat om programma inhoudelijke verschillen en overeenkomsten, als de mogelijk- en onmogelijkheden bij het vormen van een coalitie'', zei Schrijer maandag.

De leider van de grootste partij in Rotterdam sprak in de afgelopen dagen met alle partijen. Zo had Schrijer telefonisch contact met het CDA, Leefbaar Rotterdam, CU/SGP en de SP. Ook kwamen de winnaars van de verkiezingen (D66, VVD en GroenLinks) bij Schrijer langs.

De sociaal-democraat sprak nog niet van een informateur. ''In de komende dagen gaan we bekijken hoe we de verkenning vorm gaan geven en op welke wijze we deze willen uitvoeren'', aldus Schrijer.

Rechtmatigheid

Enkele partijen vinden de tijd ook nog niet rijp om al over een college te onderhandelen, nu de Commissie Onderzoek Geloofsbrieven onderzoek doet naar de rechtmatigheid van de verkiezingsuitslag.

Leefbaar Rotterdam tekende tegen de uitslag bezwaar aan wegens onregelmatigheden bij verscheidene stembureaus. De commissie biedt op 16 maart een advies aan de oude gemeenteraad aan. De raad kan dan bepalen of er een hertelling of een herstemming komt.