DEN HAAG - Na de slechte uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen was er de afgelopen dagen gemor in het CDA over partijleider en kandidaat-lijsttrekker Jan Peter Balkenende, maar maandagavond sloot de partijtop nadrukkelijk de rijen.

Volgens partijvoorzitter Peter van Heeswijk is Balkenende bij uitstek de persoon die de partij bij de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni aan een goed resultaat kan helpen.

Het partijbestuur sprak daarom unaniem zijn steun uit aan Balkenende, nadat het hem meteen na de val van het kabinet al had voorgedragen als kandidaat-lijsttrekker.

Na de teleurstellend verlopen gemeenteraadsverkiezingen vorige week, met een verlies van ongeveer tweehonderd raadszetels, ontstond onrust in de partij. Leden baalden ervan dat de breuk in het kabinet de lokale campagnes zo had overschaduwd.

Onbegrip

Daarnaast werd Balkenende verweten dat hij zich in aanloop naar juni alleen beschikbaar stelt voor het premierschap, en dus niet in de Tweede Kamer gaat zitten. Ook een nieuwe samenwerking met de PvdA als niet geloofwaardig betitelen, had tot onbegrip geleid bij de achterban.

De onvrede na de gemeenteraadsverkiezingen, maandag met name verwoord door een aantal voorzitters van provinciale afdelingen en de CDA-jongeren, leidde in de woorden van Van Heeswijk tot een ''volwassen discussie'' in het partijbestuur waarna werd vastgesteld dat het verkiezingsresultaat teleurstellend was.

Ook Balkenende zei zich medeverantwoordelijk te voelen. Hij gaf aan dat ''het gedoe'' in Den Haag uiteraard zijn gevolgen heeft gehad voor de lokale campagnes.

Unaniem

Het partijbestuur sprak desondanks unaniem zijn steun uit voor Balkenende. Volgens Van Heeswijk is er ''geen enkele aanleiding'' om de eerdere voordracht te heroverwegen. Op het partijcongres in april moet het lijsttrekkerschap van Balkenende nog definitief bekrachtigd worden.

Balkenende en Van Heeswijk gingen maandagavond niet in op vragen of de CDA-leider na 9 juni nog steeds alleen beschikbaar is voor het premierschap. ''Ik ga voor goud'', benadrukte Balkenende. ''Daarna maken we de balans op.''

Balkenende nam ook geen verdere afstand van zijn eerdere uitspraken over nieuwe samenwerking met de PvdA. ''Ik heb steeds gezegd dat is niet geloofwaardig, maar dat is iets anders dan uitsluiten.''