AMSTERDAM - Een hardere aanpak van criminaliteit, overlast en verloedering is minder effectief dan preventieve maatregelen.

Dat concludeert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in zijn jaarlijkse Trendsignalement dat maandag is verschenen .

''Met repressie kun je een ferme vuist maken, maar de problemen worden er niet mee opgelost', vindt Ida Haisma, directeur van het CCV.

Volgens haar klinkt preventie niet sexy en daadkrachtig. ''Maar in veel gevallen hebben juist díe instrumenten in de praktijk hun waarde bewezen'', aldus Haisma.

Populair

Streng optreden tegen onveiligheid en overtreders is volgens het CCV populairder dan ooit. Dat blijkt uit de honderd belangrijkste veiligheidstrends die het CCV signaleert.

''Recente wijzigingen in wet- en regelgeving, ontwikkelingen in snelrecht en beboeting, en het gestaag groeiende arsenaal hoogtechnologische snufjes wijzen allemaal in dezelfde richting: we willen steeds meer repressie'', vindt de organisatie.

Roep

De roep uit de samenleving om hardere aanpak heeft volgens het rapport van het CCV onder meer te maken met het geloof van de burger dat ''de overheid ons voor alle kwaad behoedt''.

''Dat blijkt wel uit de publieke verontwaardiging over geweld in het busvervoer, het bewonersverzet tegen de komst van hostels in woonbuurten en de schuttingtaal waarmee nogal eens over Marokkaanse probleemjongeren wordt gesproken'', aldus het CCV.

Containerwoningen

Voorbeelden van repressieve maatregelen zijn onder meer containerwoningen voor overlastgevers, straat- en samenscholingsverboden.

Succesvolle preventiemaatregelen zijn het Politiekeurmerk Veilig Wonen, het Keurmerk Veilig Ondernemen en buurtbemiddeling. Het CCV zou meer balans willen zien tussen repressie en preventie om de veiligheid in de samenleving te bevorderen.