DEN HAAG - De ChristenUnie sluit lastenverzwaring voor hogere inkomens niet uit voor de komende kabinetsperiode. De partij denkt aan een 'crisis- en hersteltaks' totdat Nederland weer voldoet aan de Europese normen.

Verder moet het tekort van de overheid van 36 miljard euro binnen drie kabinetsperioden worden weggewerkt, elke periode een derde deel daarvan.

Dat heeft de ChristenUnie maandag bekendgemaakt. De kleine partij in het demissionaire kabinet is druk bezig met het nieuwe verkiezingsprogramma voor de vervroegde verkiezingen op 9 juni.

Leden van de partij kunnen vanaf maandag via de website van de partij een week lang reageren op de voorstellen. Op het congres wordt het definitieve programma vastgesteld.

Bezuinigingen

De ChristenUnie vindt het ,,ambitieus maar verantwoord'' om het financiele tekort van de overheid dat is ontstaan door de crisis in twaalf jaar tijd terug te dringen. Hierbij gaat de partij uit van een mix van lastenverzwaringen en bezuinigingen.

Zwaardere lasten moeten vooral bij de hoge inkomens komen, vindt de orthodox-protestantse partij. Bij de crisis- en hersteltaks wordt gedacht aan een hoger tarief voor de inkomstenbelasting of een verhoging van de btw op producten, stelde een woordvoerder maandag.

Hypotheekrente

Ook moet er een gelijk tarief komen voor de belastingaftrek van hypotheekrente, zodat de bevoordeling van de hoogste inkomens verdwijnt. De ChristenUnie wil verder af van de aflossingsvrije hypotheken en de aflossing van schuld op het huis bevorderen.

Corporaties moeten meer mogelijkheden krijgen om huren te koppelen aan het inkomen. Zo kunnen zij het 'scheefwonen', mensen met een hoog inkomen en een lage huur, aanpakken.

Werkloosheidsregeling

Ook wil de ChristenUnie een effectievere werkloosheidsregeling. Werkgevers en werknemers moeten meer prikkels krijgen om te investeren in scholing zodat werknemers na ontslag sneller aan de slag kunnen. Werkgevers moeten, eventueel per sector, hun ontslagen werknemers de eerste maanden het loon doorbetalen. Pas als daarna geen andere baan is gevonden, komt een publiek vangnet in zicht.

Verder moet de overheid doelmatiger werken. Volgens de ChristenUnie zijn er teveel bestuurslagen, toezichthouders, adviseurs en uitvoerders die ook nog eens langs elkaar heen werken. Daarin moet geschrapt worden.