DEN HAAG - Minister Camiel Eurlings (Verkeer) is blij met plannen van de NS om de informatievoorziening aan reizigers in geval van treinvertragingen te verbeteren.

Die plannen zijn vastgelegd in het Vervoerplan 2010 van de NS, dat de bewindsman vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Volgens Eurlings had het spoorbedrijf aanvankelijk lagere ambities op het vlak van informatievoorziening, waarna hij met het bedrijf in overleg ging. ''NS heeft haar plan naar tevredenheid aangepast, waardoor ik ermee kan instemmen'', schrijft de minister.

De NS heeft het verstrekken van vertragingsinformatie vastgelegd in een 'streefwaarde'.

Klantoordeel

Op verzoek van de bewindsman is die waarde opgekrikt. Het gaat om het verstrekken van informatie aan wachtenden op perrons en in stilstaande treinen. Ook het zogenoemde 'klantoordeel op tijd rijden' kent een streefwaarde en ook die gaat omhoog, staat in de brief aan de Kamer.

Eurlings stelt de verbeteringen zeer op prijs. ''Niets is frustrerender dan stilstaan in een weiland zonder te weten wat de oorzaak is en wat de vertraging is die wordt opgelopen'', schetst de minister.

Tijdig

''NS neemt om deze ambitie te behalen verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat conducteurs tijdig omroepen. Daarvoor is ook van belang dat de informatievoorziening bij ontregelingen van ProRail aan NS op orde is. Ik ben over verbeteringen hiervan met ProRail en NS in gesprek.''