DEN HAAG - Voor advocaten moet er een toezichthouder komen. Tegenover deze nieuwe toezichthouder kan de advocaat zich niet beroepen op zijn beroepsgeheim. Dat heeft minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) vrijdag geschreven aan de Tweede Kamer.

De onafhankelijke toezichthouder, die binnen de Nederlandse Orde van Advocaten komt te werken, kan eerder in actie komen dan een tuchtrechter die afhankelijk is van klachten die tegen advocaten worden ingediend.

De toezichthouder zal jaarlijks een bepaald aantal advocaten onder de loep nemen en in actie komen bij signalen van incidenten.

Het toezichthoudend orgaan moet de informatie die advocaten vrijgeven, overigens wel vertrouwelijk behandelen.

Boete

De toezichthouder kan advocaten voor sommige overtredingen een bestuurlijke boete opleggen. Ook kan hij naar de tuchtrechter stappen. Dit geldt ook voor het toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Ook voor deze beroepsgroepen moet er een wettelijk vastgelegd toezichthouder komen, die zich niet alleen richt op financiële voorschriften, maar ook kijkt of notarissen en gerechtsdeurwaarders zich aan allerlei andere regels houden.

Voor notarissen geldt dan eveneens dat ze zich tegenover de toezichthouder niet meer kunnen verschuilen achter hun beroepsgeheim.