DEN HAAG - Emile Roemer is officieel gekozen tot de nieuwe fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer. Daar kondigde Roemer gelijk aan dat hij zich kandidaat stelt als lijsttrekker voor de landelijke verkiezingen op 9 juni.

Het Tweede Kamerlid had zich als enige kandidaat gesteld voor de post na het plotselinge vertrek van Agnes Kant op donderdag.

Kant was niet bij de fractievergadering aanwezig. Van de 24 aanwezige SP-Kamerleden onthield één zich van stem en dat was niet Roemer zelf.

''We hebben een behoorlijke klus te klaren'', zei hij in een eerste reactie. De SP moet proberen kiezers terug te winnen die hun stem aan andere partijen hebben gegeven.

Geen egotripperij

''We hebben als SP één voordeel: de beste mensen en de beste ideeën'', stelde Roemer. Volgens hem is er binnen de SP ''geen egotripperij'' en maakt het geen verschil of je leiding geeft aan de Kamerfractie of staat te folderen op straat.

Roemer zei een alternatief te willen bieden voor de ''enorme verrechtsing en verharding in de samenleving''. Er zijn volgens hem veel mensen die het menselijker en socialer willen.

''Daar staat de SP garant voor'', zei Roemer.

AOW

Hij gaf ook aan dat hij tegen het plan is om de AOW-leeftijd te verhogen van 65 naar 67 jaar: ''65 blijft voor mij 65.'' Net als Kant weigerde Roemer de verhoging van de AOW-leeftijd tot een breekpunt te verklaren, mocht de SP betrokken worden bij de vorming van een nieuwe regering.

Roemer is niet bang dat hij niet uit de schaduw kan komen van SP-icoon Jan Marijnissen. Kant heeft daar altijd mee te maken gehad. ''Ik ben breder, groter en forser'', zei Roemer.

Profilering

Volgens hem heeft PVV-leider Geert Wilders ''nu de wind mee'' en weet hij zijn verhaal ''mooi te brengen''. Maar de PVV-leider profileert zich met problemen, veiligheid en zwarte scholen, die de SP volgens Roemer al veel eerder benoemd heeft.

Ook zet Wilders in zijn ogen ''mensen tegen elkaar weg''. Kiezers die voor een sociale en menselijke aanpak zijn, zullen volgens hem inzien dat zijn partij betere oplossingen biedt.