DEN HAAG - In de Tweede Kamer is opnieuw geen eenduidigheid over de Joint Strike Fighter (JSF), de door Defensie gewenste opvolger van de F-16-gevechtsvliegtuigen.

De commissie van Kamerleden die zich met Defensie bezighouden, heeft tijdens een interne vergadering donderdag besloten het onderwerp op de lange baan te willen schuiven.

Dat gebeurde met een krappe meerderheid van elf tegen tien leden. Overigens is nog niet duidelijk of de JSF dan echt 'controversieel' wordt verklaard. De Tweede Kamer zal daar volgende week in de plenaire vergadering een definitief besluit over nemen.

PvdA

Opmerkelijk was dat de PvdA, die heel kritisch is over de JSF, juist wel door wilde gaan met het onderwerp. De bedoeling daarvan is volgens de fractie om nog in alle openheid antwoord te krijgen op veel openstaande vragen.

De voorstanders van het Amerikaanse toestel, zoals het CDA en de VVD, willen alles juist aan een volgend kabinet overlaten.