AALTEN - Burgemeester Bert Berghoef van Aalten heeft bij de politie aangifte gedaan van het lekken van vertrouwelijke informatie naar dagblad De Gelderlander over het functioneren van CDA-wethouder Patrick Frenken. Dat liet de burgemeester dinsdag weten.

De Gelderlander publiceerde afgelopen zaterdag over de inhoud van een functioneringsgesprek met CDA-wethouder Patrick Frenken, waaraan onder anderen burgemeester Berghoef deelnam.

Uit het artikel bleek dat de bestuurder moeite had zich te houden aan politieke procedures en een moeizame relatie onderhield met zijn ambtenaren en collega's van B en W. Frenken besloot zich door een coach te laten bijstaan.

Raadsverkiezingen

Volgens CDA-fractievoorzitter Erik Luiten moet iemand uit de coalitie CDA, VVD en Gemeentebelangen hebben gelekt om politiek gewin te halen met het oog op de raadsverkiezingen.

Volgens hem waren alleen het college van B en W en de coalitiepartijen op de hoogte van de inhoud van het functioneringsgesprek met de wethouder.