AMSTERDAM - Angst voor allochtonen is een belangrijke voorspeller of mensen al dan niet op de PVV gaan stemmen.

Mensen die bang zijn voor geweld van moslims en bang zijn dat allochtonen hun economische positie en hun eigen culturele waarden bedreigen, stemmen eerder PVV. Dit blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Religie, vertrouwen in de overheid en eigenschappen als empathie en een open houding verminderen die angst. Gelovigen en mensen die vertrouwen hebben in de regering, stemmen dan ook minder snel op de PVV.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de angst voor allochtonen samenhangt met de mate van verbondenheid met Nederland. Mensen die zich sterk identificeren met Nederland zijn eerder geneigd om PVV te stemmen dan Nederlanders die deze verbondenheid minder sterk voelen.

Friezen die zich zowel met Nederland als met Friesland verbonden voelen, hebben minder de neiging om op de PVV te stemmen. Hun angst voor allochtonen is minder groot, omdat zij al gewend zijn om met meerdere culturele perspectieven om te gaan, stellen de onderzoekers.