DEN HAAG - De bijstand is volgens de VVD nu onvoldoende streng voor buitenlanders die niet inburgeren.

Tweede Kamerlid Stef Blok van de liberalen dient vrijdag daarom een initiatief wetsvoorstel in, waarin wordt voorgeschreven dat een vreemdeling tenminste Nederlands moet leren om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering.

Sinds een jaar geleden uit onderzoek van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) is gebleken dat ongeveer 2400 migranten jaarlijks in strijd met de regels bijstand krijgen van gemeenten, vraagt de VVD al om aanscherping van de regels.

Blok stelt dat de regels voorschrijven dat iemand een band moet hebben met Nederland om in aanmerking te komen voor het sociale vangnet, maar dat dit onvoldoende getoetst wordt door gemeenten.

Toetsbaar criterium

''Door de invoering van het wetsvoorstel komt er een toetsbaar criterium voor de band met Nederland'', aldus Blok. ''Bovendien past het bij het streven van de regering om de status van de Nederlandse taal in de grondwet op te nemen. Een immigrant krijgt pas het recht op bijstand na enkele jaren in Nederland te hebben verbleven, dus is er voldoende tijd om te taal te leren.''

''De toegang tot de bijstand is op veel punten behoorlijk gemakkelijk en voor nieuwkomers ontbreekt vaak een stok achter de deur om Nederlands te leren'', aldus Sander Dekker, wethouder en lijsttrekker voor de VVD in Den Haag.

''Met het initiatiefwetsvoorstel kunnen deze kwesties worden gecombineerd.'' De resultaten van het huidige inburgeringstraject in de gemeente Den Haag noemt Dekker ''ronduit schokkend''.

Donner

Maar demissionair minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) voelt er niets voor om in bijstandsregels de eis op te nemen dat mensen de Nederlandse taal moeten beheersen.

De CDA-bewindsman vreest dat door het VVD-voorstel ook Nederlandse anafalbeten worden uitgesloten van bijstand en hulp die bij uitkering hoort om aan het werk te komen.

Bovendien zei Donner dat gemeenten wel degelijk eisen kunnen stellen aan mensen die aankloppen voor de uitkering.

De regels schrijven voor dat bijstandsontvangers beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt. Dat betekent volgens de CDA'er ook dat ze moeten meewerken aan een inburgerings- of taalcursus als dat nodig is om werk te vinden.