Huizinga van ov-chipkaart naar climategate

DEN HAAG - Ze was al de eerste vrouw die namens de ChristenUnie in de Tweede Kamer kwam en nu wordt Tineke Huizinga-Heringa (50) minister.

Huizinga neemt op het ministerie van VROM de taken over van Jacqueline Cramer (PvdA) die recent veel in de slag moest met de Kamer over schandalen rond rapporten over de klimaatverandering (climategate).

Cramer diende zaterdag met de andere PvdA-bewindslieden haar ontslag in.

VROM is redelijk vertrouwd terrein voor Huizinga. Als Kamerlid hield ze zich vanaf 2002 bezig met onder meer zaken op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu. Toch werd ze in 2007 niet op dat terrein, maar bij Verkeer en Waterstaat staatssecretaris.

Ze laat weten dat ze het jammer vindt dat ze het departement voortijdig achterlaat. Wel stelt ze dat de afgelopen tijd op het gebied van de ov-chipkaart, taxi's en waterveiligheid onomkeerbare stappen zijn gezet.

Hoofdpijndossiers

Terwijl Camiel Eurlings (CDA) als minister erkende hoofdpijndossiers als de Betuwelijn en HSL-Zuid onder zijn hoede nam, kreeg Huizinga de regie over het stads- en streekvervoer, ov-chipkaart, taxi's, treinverbindingen en maritieme zaken. Met name de invoering van de ov-chip blijkt erg weerbarstig en roept veel vragen op.

SP en VVD vroegen zich recent nog af of Huizinga hier wel de regie heeft. Quatsch, reageerde ze begin februari nog fel op die veronderstelling.

Volgens haar is het juist aan haar regierol te danken dat de strippenkaart in de regio Rotterdam is afgeschaft en reizigers over een jaar in heel Nederland met de ov-chipkaart kunnen reizen.

Taxiwereld

Ook problemen in de taxiwereld bezorgden Huizinga de nodigde kopzorgen. Ze wil dat de taxi weer een betrouwbare vorm van openbaar vervoer wordt en dat gemeenten daar meer op toezien.

Vooral Amsterdam kent al jaren grote problemen met taxi's en wil dat vaart wordt gemaakt met de nieuwe Taxiwet die inmiddels bij de Raad van State ligt.

Daarin wordt onder meer vastgelegd dat alleen chauffeurs die zich hebben aangesloten bij een centrale, op taxistandplaatsen mogen staan. Wie toch in de fout gaat, kan sneller de pas en vergunning kwijtraken.

Water

Onder Huizinga kreeg Nederland een Deltacommissaris die de partijen moet aansturen die ervoor moeten zorgen dat ons land ook op lange termijn veilig is voor het water. De komst van zo'n 'regisseur' was een advies van de commissie onder leiding van oud-minister Cees Veerman.

Voor de nieuwe Afsluitdijk liggen nu vier varianten klaar die voldoende bescherming bieden bij de voorziene stijging van de zeespiegel. Huizinga wilde in 2010 een keuze maken uit de vier varianten waarna nog in 2011 de eerste schop de grond in had moeten gaan.

Tineke Huizinga werd op 16 februari 1960 geboren in het Friese Dantumadeel. Ze was aanvankelijk lid van de RPF, die later met het GPV opging in de ChristenUnie.

Tip de redactie