AMSTERDAM - Een transitiemissie in Uruzgan is voor de PvdA-ministers Bos en Koenders tot het Nederlandse verzoek om een NAVO-brief op 3 februari bespreekbaar gebleven.

Dat zegt demissionair vicepremier Rouvoet in een interview met NU.nl waarin hij terugblikt op de val van het kabinet Balkenende IV.

"We hebben enkele maanden met zes ministers, onder wie Bos en Koenders van de PvdA, verschillende opties bestudeerd, waaronder ook opties in Uruzgan. Er is op geen enkel moment in dat interne overleg aangegeven dat een langer verblijf daar onbespreekbaar was. Er was een opening voor een serieus verkennen van opties in Uruzgan."

Rouvoet geeft aan dat minister Koenders op dinsdag 2 februari zelf verzocht heeft om een brief van de NAVO. Volgens verschillende reconstructies in de media zou minister Verhagen van Buitenlandse Zaken daarop op woensdag gebeld hebben met secretaris-generaal Rasmussen van de NAVO.

Inhoud brief

Rouvoet verwerpt de suggestie dat Verhagen de inhoud van de brief heeft gedicteerd aan Rasmussen om zo de PvdA-ministers onder druk te zetten met een NAVO-verzoek. De NAVO-brief kwam op donderdag 4 februari binnen op een fax bij het ministerie van Algemene Zaken.

De PvdA-ministers zouden vervolgens op woensdagavond zijn teruggefloten door de Kamerfractie van de partij, waarna Bos Balkenende op donderdagochtend heeft gebeld met de mededeling dat voor de PvdA een langer verblijf in Uruzgan onbespreekbaar was. Hoewel Rouvoet verrast was door deze mededeling, vond hij dat de PvdA-ministers met deze beslissing in hun recht stonden.

Pas toen Bos zijn standpunt afgelopen woensdag naar buiten bracht en donderdag in de Kamer herhaalde, ging de PvdA-leider zijn boekje te buiten en creëerde hij een probleem, aldus Rouvoet. "Bos is namens alle PvdA-bewindslieden in strijd met alle regels vooruit gelopen op het kabinetsbesluit."

Dwang

Volgens Rouvoet moet een lid van het kabinet het niet in zijn hoofd halen om voor deze camera een onderwerp te roepen en dan vervolgens in het kabinet zijn collega's dwingen zijn standpunt te volgen. "De eenheid van regeringsbeleid is een heel belangrijk uitgangspunt."

Toch hield Rouvoet tot aan het begin van de ministerraad afgelopen vrijdag hoop op een goede afloop. "Maar op een bepaald moment werden voorstellen niet meer voldoende serieus gewogen. Hierdoor kreeg ik de indruk dat de PvdA maar één ding wilde: naar buiten komen met de mededeling 'het NAVO-verzoek ligt in de prullenmand'. Maar dat was voor ons onbespreekbaar. Je kunt niet regeren als je elkaar voor voldongen feiten stelt."