DEN HAAG - Hogere eisen aan huwelijksmigratie, het aanpassen van de inburgeringscursussen en criminele jongeren aanpakken via een zogenoemde strafdienstplicht.

Dat zijn enkele maatregelen die het CDA voorstelt over het thema integratie, immigratie en asiel. Tweede Kamerlid Sybrand van Haersma Buma maakte de punten maandag bekend in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Bij de strafdienstplicht krijgen jongeren een straf opgelegd die ze na schooltijd moeten uitvoeren. In speciale opvoedinstituten moet hun in een strakke structuur worden bijgebracht hoe ze zich dienen te gedragen.

Het CDA wil ervan af dat de straf voor jongeren zich nu vaak beperkt tot een taakstraf, zoals papierprikken. De partij vindt dat er ook sprake moet zijn van detentie.

Bewaring

Ook pleit het CDA ervoor dat iemand die over de schreef is gegaan, direct een paar dagen in bewaring komt en dus niet kort na een delict alweer op straat loopt. Verder moet de school worden betrokken bij een plan van aanpak.

De beoogde regels gelden voor alle jongeren waar problemen mee zijn. Wel constateert het CDA dat crimineel gedrag relatief vaker voorkomt bij allochtone jongeren.

Inburgering

In bredere zin wil het CDA dat er meer eisen komen rond de inburgering van nieuwkomers. Een belangrijk onderdeel daarvan is de taal. Verder wil de partij strenger zijn bij het toelaten van nieuwkomers.

Iemand die nuttig kan zijn voor de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld een ict-specialist, is welkom. Maar huwelijksmigratie, waarbij vrouwen uit Marokko naar Nederland komen, moet beperkt worden.

Opvang

Het CDA wil de toestroom van nieuwkomers in algemene zin beperken door meer te kijken naar opvang van asielzoekers in hun eigen regio.

Volgens Van Haersma Buma is het momenteel nog zo dat nieuwkomers zich teveel richten op het eigen land.

''Je ziet dat bijvoorbeeld aan de grote aantallen schotelantennes. Op termijn kun je daar geen samenleving op bouwen'', aldus het Kamerlid.

Samenleving

Het CDA ziet liever dat de allochtonen zich meer richten op de Nederlandse samenleving. Ook propageert de partij ook dat vaker symbolen moeten worden gebruikt. Zo herhaalde hij dat op elk overheidsgebouw de Nederlandse en de Europese vlag zou moeten wapperen.

Omdat integratieproblemen vaak spelen in grote steden, overhandigde Van Haersma Buma de zienswijze aan de CDA-fractievoorzitters van Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Het Kamerlid zei verder dat de opkomende populariteit van Geert Wilders en diens visie op integratie geen rol heeft gespeeld bij de bepaling van de eigen standpunten.