DEN HAAG - Als premier Jan Peter Balkenende bij koningin Beatrix het ontslag van zijn kabinet heeft aangeboden, worden uiterlijk 83 dagen nadat de koningin het ontbindingsbesluit heeft ondertekend, nieuwe verkiezingen gehouden.

Zodra de koningin het ontslag van het kabinet heeft ingewilligd en het ontbindingsbesluit heeft getekend, gaat eerst een termijn in van maximaal veertig dagen waarin de kandidaatstelling voor een nieuwe Tweede Kamer klaar moet zijn. Het is moeilijk om deze periode in te korten, omdat er veel moet worden geregeld.

De verkiezingen moeten volgens de kieswet worden gehouden op de 43e dag na de kandidaatstelling. Acht dagen daarna komt de nieuwe Tweede Kamer voor het eerst bijeen.

Geen regels

Er zijn geen regels wanneer het officiële ontbindingsbesluit moet worden genomen. Soms zit er tussen de val van een kabinet en de daadwerkelijke ontbinding van de Tweede Kamer een langere periode, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de verkiezingsdag in een vakantie valt.

De val van het kabinet is overigens niet van invloed op de gemeenteraadsverkiezingen die op 3 maart worden gehouden.